Eerste Blue Deal-overeenkomsten met Colombia getekend

In Colombia zijn de eerste samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met regionale waterbeheerders. Deze overeenkomsten vallen onder de Blue Deal.

Het Blue Deal-programma in Colombia heet InspirAgua en bestaat uit partnerschappen met 5 clusters van regionale waterbeheerders. De Blue Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat en Dutch Water Authorities. Op 8 april gaan de Blue Deal-programma’s officieel van start.

40 DESKUNDIGEN VAN 10 WATERSCHAPPEN

Vanuit de Nederlandse waterschappen, de Dutch Water Authorities, worden de Colombiaanse partners ondersteund in het versterken van hun uitvoeringskracht. Denk aan het invoeren van een systeem rond vergunningverlening en handhaving, en waterbeheerplannen. Maar ook hoe je met behulp van software en data modellen kunt maken voor het beheer en onderhoud van bijvoorbeeld dijken en rioolwaterzuiveringen. Aan het programma leveren zo’n 40 deskundigen van 10 Nederlandse waterschappen een bijdrage.

20 MILJOEN MENSEN HELPEN

Met het programma InspirAgua dragen de waterschappen bij aan de ambitie van de Blue Deal om in 2030 tenminste 20 miljoen mensen wereldwijd te helpen aan een verbeterde waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over InspirAgua is te verkrijgen bij een van de programmamanagers: Louis Bijlmakers lbijlmakers@dommel.nl, Ellen Bollen-Weide e.bollen-weide@wrij.nl, of Arjan Budding abudding@vallei-veluwe.nl.