Eenderde grondwaterbassins overbelast

De wetenschappers analyseerden gegevens van NASA’s Gravity Recovery & Climate Experiment-satellieten, die tussen 2003 en 2013 opnamen maakten van de 37 grootste waterhoudende lagen. Op de beelden is zichtbaar hoeveel water eruit de bassins gaat tijdens droge periodes en hoeveel er tijdens nattere periodes in terugkomt. Voor 21 grondwaterbassins blijkt dat er jaarlijks meer water uitgaat dan er binnenkomt aan bijvoorbeeld smeltwater of regen. 

Rode lijst
De onderzoekers plaatsen 13 bassins op de rode lijst, omdat ze te snel leeglopen en onvoldoende worden aangevuld. Het gaat vooral om grondwaterbronnen in droge gebieden, zoals in Noord-Afrika, op het Arabisch Schiereiland en in Zuid-Oost Azië. Klimaatverandering en overbevolking zal de problemen hier volgens de onderzoekers alleen nog maar verder doen toenemen. 
Maar ook dichter bij huis, bij het Bekken van Parijs is de waterstand zorgelijk.

Onacceptabel
Hoe groot de resterende watervoorraad is, kunnen de onderzoekers niet zeggen. Ook over hoe lang het duurt voordat het water geheel is verdwenen, kunnen zij lastig schattingen maken. De voorspellingen liepen uiteen van 10 tot 21.000 jaar. Hoe lang de voorraad toereikend is, hangt ook af van het aantal mensen in een gebied dat gebruik maakt van het grondwater. Het bassin in de Saudi-Arabië voorziet bijvoorbeeld 60 miljoen mensen van water. “We weten niet wat de huidige waterstand is in elk bassin”, zegt onderzoekster Alexandra Richey. “In een samenleving waar water schaars is, kunnen we deze mate van onzekerheid niet tolereren, zeker niet nu we weten dat grondwater zo snel verdwijnt.”