Econosto Nederland

Standnummer : 234

Cavitatie is een ongewenst verschijnsel
Cavitatie is een ongewenst verschijnsel en veroorzaakt bovendien op termijn behoorlijke schade aan afsluiters. 

Om cavitatie te voorkomen is het noodzakelijk te weten waar dit verschijnsel vandaan komt. 
In de 18de eeuw heeft Daniël Bernoulli ontdekt dat snelheid en druk van een medium een constante vormen. Omdat omgevingsdruk van invloed is op de kooktemperatuur zal bijvoorbeeld water bij een lagere druk eerder gaan koken. Om een voorbeeld te geven op de Mount Everest kookt water al bij 69°C in een omgevingsdruk van 0,31 bar. In Nederland kook water pas bij 100° in een omgevingsdruk van ca. 1 bar.
Als we dus een leiding diameter gaan verkleinen zal ter plaatse de snelheid omhoog gaan waardoor ook de druk evenredig verlaagd wordt. 
Door deze drukverlaging zal water eerder haar kookpunt bereiken en wordt het gasvorming.
Deze gasbellen zullen door de hogere omgevingsdruk vervolgens imploderen waardoor lokaal extreem hoge drukpieken ontstaan. Dit verschijnsel noemen we cavitatie. Als cavitatie vlakbij een metaal voorwerp plaats vindt zal slijtage een gevolg zijn. Daarom is het raadzaam de implodatie van dampbellen buiten het bereik van metalen oppervlakten plaats te laten vinden.
Met name regelkleppen kunnen behoorlijk last hebben van cavitatie. Kijk daarom samen met de specialisten van Econosto kritisch naar uw toepassing om cavitatie schade tot een minimum te beperken.
Een video waarbij cavitatie goed zichtbaar is kan hier bekeken worden: http://bit.do/wf115

Econosto Nederland bv
Tel: +31 (0) 10 284 11 20

uw@econosto.com
www.econosto.nl