De lage waterstanden veroorzaken ook problemen voor de scheepvaart in omliggende landen. (foto: Twitter).

Het prijskaartje van de lage waterstanden op de Waal, de IJssel, de Nederrijn en de Lek loopt op. De binnenvaart en de industrie ondervinden ernstige hinder van de lage waterpeilen. Op de Rijn bij Lobith staat het water nu ongeveer 6,50 meter boven NAP, terwijl de waterstand in oktober normaal gesproken zo’n 8,50 meter is.

De waterstanden op de Waal, IJssel, Nederrijn en Lek zijn in de afgelopen week verder gedaald. Hierdoor is ook de vaardiepte nog verder afgenomen, blijkt uit de droogtemonitor van Watermanagementcentrum Nederland van 24 oktober. Doordat de rivier minder diep is, kunnen schepen aanzienlijk minder lading vervoeren. De scheepvaartproblemen door het lage water spelen niet alleen op de Rijn. Volgens het watermanagementcentrum is het varen op de IJssel en de Waal, vertakkingen van de Rijn, ook erg lastig. Schippers kunnen veel minder lading meenemen en zij kunnen elkaar niet passeren.

Transport
Verladers melden dat problemen kunnen optreden met het vervoeren van grondstoffen, onder andere voor de bouw. Door de problemen in de binnenvaart stijgt de vraag naar transport via de weg en het spoor explosief. De capaciteit is echter beperkt en volgens Transport en Logistiek Nederland ontstaan er daardoor lange wachttijden.

Industrie
ThyssenKrupp heeft zijn productiefaciliteiten laten weten dat de bevoorrading de komende tijd problemen kan opleveren, is te lezen in een artikel op Nu.nl Ook chemieproducent BASF heeft in Ludwigshafen productiebeperkingen ingesteld door de gebrekkige vaarmogelijkheden. De lage waterstanden dreigen ook te leiden tot hogere energieprijzen. Door de voorraadverschillen die ontstaan, moeten verschillende Europese landen zich voorbereiden op hogere energieprijzen, zegt onderzoeksbureau JBC Energy. In deze periode van het jaar wordt veel brandstof en kolen over de rivier getransporteerd om voorraden op te bouwen voor de winter.

Voorspellingen
Vanwege de lage waterstand in de Lek heeft Rijkswaterstaat de sluis bij Driel open gezet. Dat moet voorkomen dat de sluisdeuren beschadigd raken. Het stuwkanaal is gesloten voor de scheepvaart. Dit weekend wordt er in de Alpen regen verwacht en dat zou eind volgende week moeten zorgen voor een stijging van de waterstanden.