Echologics kiest voor Nederland om Europese markt te veroveren met ePulse technologie

Vier jaar geleden werd Kevin Laven op de Aquatech-beurs geïntroduceerd bij algemeen-directeur Peter La Vos van Saint-Gobain Pipe Systems. “Hij dacht dat zijn klanten wel geïnteresseerd waren in onze technologie”, vertelt Laven. “La Vos bracht ons in contact met Nederlandse drinkwaterbedrijven, zodat wij proefprojecten konden uitvoeren. In november verwachten wij met het achtste drinkwaterbedrijf aan de slag te gaan.”

Sensoren
Dunea, WML, Brabant Water en PWN waren de eerste drinkwaterbedrijven die de kwaliteit van hun watertransportleidingen met behulp van de ePulse technologie lieten controleren. Laven legt uit hoe het werkt. “Onze mensen graven om de 100 meter gaten in de grond om de drinkwaterleiding bloot te leggen. Vervolgens plaatsen ze sensoren die de geluidsgolven opvangen die ze door leiding sturen. Door de geluidsgolven gaat de leiding vibreren en kunnen ze de conditie van de leiding met speciale software in kaart brengen.”

Brandkranen
Daarnaast is het mogelijk om de sensoren direct aan te sluiten op brandkranen en afsluiters van een drinkwaterleiding om de overlast voor de omgeving door graafwerkzaamheden te beperken. Tijdens de analyse van de metingen kan Echologics het effect van de brandkranen en afsluiters filteren voor een betrouwbaar resultaat, weet senior adviseur distributie-advies Roel Diemel van Brabant Water. 

Eerste indruk
Brabant Water werkt vier jaar op deze manier met Echologics samen. Diemel ziet de ePulse technologie als een prima manier om een goede eerste indruk te krijgen van de conditie van een drinkwaterleiding. “Een robot- of inline inspectie is nog nauwkeuriger, maar kost ook meer. Daarom gebruiken wij de ePulse technologie jaarlijks op 80 locaties om een goede eerste indruk te krijgen van de staat waarin een drinkwaterleiding zich bevindt. Mochten de meetresultaten daartoe aanleiding geven, schakelen we een robot of inline inspectietechniek in om de conditie exact in kaart te brengen.”

Testresultaten
Asset engineer Willem Jan Kerkhoven van Dunea maakte eveneens van de ePulse technologie gebruik om tijdens twee proefprojecten de kwaliteit van een drinkwaterleiding in Den Haag in kaart te brengen. “Na de metingen van Echologics hebben wij de leiding uitgegraven en een gedeelte vergeleken met de testresultaten. De leiding kwam redelijk tot goed uit de metingen en dat bleek later ook uit de vergelijking met de proefstukken.” De positieve ervaringen met de ePulse technologie waren reden voor Dunea om er vaker gebruik van te maken. “Het is een mooie manier om de kwaliteit van een drinkwaterleiding te controleren zonder de leiding te verbreken”, stelt Kerkhoven.

Kunststof
Laven wijst erop dat de ePulse technologie voor alle drinkwaterleidingen is geschikt, behalve voor kunststofleidingen. “Ook bij stalen drinkwaterleidingen zijn de meetresultaten over het algemeen wat minder omdat het dunne leidingen zijn. Voor asbestcementleidingen, evenals gietijzeren leidingen, geldt dat niet.”
Echologics heeft inmiddels in een database 130 testresultaten opgenomen en de uitkomsten vergeleken met de werkelijke conditie waarin een drinkwaterleiding zich bevindt. “De resultaten komen met elkaar overeen”, stelt Laven. “Daarmee tonen wij aan dat onze technologie betrouwbaar is.”

Talen
Echologics koos volgens hem om meerdere redenen voor een kantoor in Almere om de Europese markt te veroveren. “Nederland beschikt over genoeg talentvolle verkopers en ingenieurs die ook nog eens hun talen spreken. Daarnaast onderhouden Nederland en Canada uitstekende handelsrelaties. Zo heeft het Netherlands Foreign Investment Agency goed geholpen om hier onze weg te vinden.”
Het Canadese bedrijf, onderdeel van Mueller Water Products, heeft in Nederland vijf mensen in dienst genomen. Laven: “De Nederlandse vestiging fungeert als een springplank om de rest van Europa met de ePulse technologie te veroveren. Daarom ga ik er vanuit dat wij binnen een aantal jaren werk aan 50 tot 60 mensen kunnen bieden.”