Dynamisch Kustbeheer

Om dynamisch kustbeheer een impuls te geven organiseren STOWA en RWS jaarlijks een workshop over dynamisch kustbeheer waar de deelnemers hun ervaringen en kennis delen.

Centraal thema is meegroeien van het kustfundament met de stijgende zeespiegel en ontstaat een natuurlijker kustlandschap met een grotere diversiteit aan habitats, flora en fauna.

De workshop bestaat uit fietsexcursies en presentaties. Zo worden voormalige Zwakke Schakels bezocht, waar de kust is versterkt door harde constructies te combineren met zand.

In samenspraak met ondernemers, lokale overheden en bevolking is gekozen voor oplossingen die niet alleen de veiligheid versterken, maar ook de natuurwaarden vergroten en een impuls geven aan recreatie en economie.

Ook is er een bezoek aanhet Zwin, waar de uitvoering aan de gang is om het grensoverschrijdende natuurgebied uit te breiden met 120 hectare natuur, om de verzanding aan te pakken.

Naast de excursies zullen deskundigen en betrokkenen presentaties geven over de kust van ZeeuwsVlaanderen, waarbij zij dieper ingaan op veiligheid, dynamiek en recreatie op de grens van land en zee.