Duurzame zuiveringstechnieken
Zij-aan-zij. De gele container van Nijhuis met de ozon-filter en de paarse container van Van Remmen met de UV-filter.

Watersector nieuws

Nu de lozingsnorm voor bromaat is aangescherpt, moeten waterschappen op zoek naar alternatieve (duurzame zuiveringstechnieken) manieren dan met ozon om microverontreinigingen te kunnen verwijderen. Van Remmen UV Technology gebruikt bijvoorbeeld geavanceerde oxidatie met waterstofperoxide en UV-C straling.

Het RIVM maakte op 4 april de aangepaste norm van het ministerie van IenW voor bromaat in zoet oppervlaktewater bekend: 1 microgram per liter. De kankerverwekkende stof bromaat kan ontstaan bij zuiveringsprocessen die zijn gebaseerd op ozonisatie. Een belangrijke reden voor veel waterschappen om op zoek te gaan naar andere zuiveringstechnieken.

Geavanceerde oxidatie

“De Nederlandse watersector past al lange tijd actieve koolfiltratie toe in de waterzuivering. Het nadeel daarvan is de hoge CO2-footprint”, zegt Ton van Remmen van Van Remmen UV Technology, leverancier van Europa’s meest duurzame UV-desinfectiesystemen voor producten, drinkwater, afvalwater en waterhergebruik. Van Remmen gebruikt, naast UV-desinfectie, geavanceerde oxidatie door UV-C licht te combineren met waterstofperoxide voor de afbraak van microverontreinigingen. Zo kan deze techniek medicijnresten in afvalwater afbreken, of in water dat wordt verwerkt tot drinkwater, en organische stoffen in proceswater, afvalwater of ultrapuur water afbreken.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Duurzame zuiveringstechnieken geen bromaatvorming

Van Remmen: “Zo verlagen we succesvol vervuiling; cyanide, pesticiden, medicijnresten, röntgencontrastvloeistoffen en antibiotica in het water.” Bij deze zuivering worden vrijwel geen restproducten gevormd, dus ook geen bromaat. “Het is een moderne techniek in de afvalwaterbehandeling die absoluut een plek tussen de klassieke technieken verdient. Alleen bij relatief vies water zou een aanvullende techniek als voorbehandeling nodig kunnen zijn, dan kan onze techniek alsnog gebruikt worden en pak je vaak ook nog wat extra winst op de waterkwaliteit”, voegt Kaspar Groot Kormelinck, R&D coördinator en AOP (geavanceerde oxidatie)-Specialist, toe. Andere bedrijven die ook geavanceerde oxidatie toepassen zijn bijvoorbeeld PureBlue en HPNow, waar Waterforum eerder over berichtte.

Innovaties hoognodig

Volgens Van Remmen is het tijd om innovaties toe te passen op het zuiveren van afvalwater of hergebruikstromen. “We zien dat Waterschappen er voor openstaan: we hebben verschillende projecten lopen om nieuwe innovaties uit te testen. Zo loopt al een tweede project (combinatie van NXF en Advanox) met Waterschap Aa en Maas, een nieuwe met Scheldestromen en KWR, en nu loopt ook met Vallei en Veluwe een project op het WTN (Water Test Network) in Apeldoorn.”

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas onderzocht in 2020 twee oxidatieve technieken waarmee medicijnresten worden afgebroken: ozon met biologische nabehandeling van Nijhuis Water Technology en UV-licht in combinatie met waterstofperoxide van Van Remmen UV Technology. De installatie van Nijhuis bestond uit twee ozonreactoren, een generator die ozon produceert uit lucht en een bioreactor met een slib-op-dragersysteem. Van Remmen installeerde vier in serie geschakelde UV-reactoren met ieder twaalf UV-lampen. Aan de voorkant werd waterstofperoxide toegevoegd. Het waterschap was tevreden over de samenwerking met de Nederlandse technologieleveranciers.

Uiteindelijk koos het waterschap voor een vervolg met de ozontechniek. Bij de rwzi Oijen kozen ze voor de combinatie van (biologisch) actieve kool filtratie en ozon. In de pilot Aarle-Rixtel bleek sprake van hoge bromidegehaltes. Door deze combinatie spelen ze op safe om medicijnresten te verwijderen, legde Maarten Nederlof laatst nog uit in Waterforum.