Duurzame Troonrede Bas Eickhout: met Deltawerken bewijst Nederland voorop te kunnen lopen

De traditie wil dat de tot duurzaamste Nederlander uitgeroepen persoon op Duurzame Dinsdag in zijn troonrede tot het Nederlandse volk spreekt. Eickhout hield een pleidooi om te stoppen om duurzaamheid weg te zetten als linkse hobby en om niet door te gaan met business as usual. Hij riep de Nederlandse politiek op om te komen tot een echte duurzame industriepolitiek, waarmee we de opwarming van de aarde onder de twee graden kunnen houden. 


Europarlementariër Bas Eickhout      > foto Martin Pluimers

Regelrechte schande
Eickhout noemde het een “regelrechte schande” dat een land als Nederland faalt om de leiding te nemen in ambitieus klimaatbeleid. “Ik, als Duurzaamste Nederlander schaam mij. Ik schaam mij omdat het land dat onder zeeniveau ligt, maar wel de economische voorspoed kende om dijken te kunnen bouwen, landen in de steek laat zoals Tuvalu die die voorspoed niet hebben gekend. Waardoor uw kleinkinderen Tuvalu alleen nog maar zullen terugvinden op Wikipedia. Als fenomenaal duikgebied. Omdat het in de oceaan is verdwenen.”

Depolitisering
Eickhout wees op de internationale verwevenheid van de Nederlandse economie waardoor onze multinationals altijd naar anderen kunnen wijzen. “Wij gaan pas veranderen als zij meedoen. En zie daar de verlamming opspelen.”
De Groen Links politicus sprak zich kritisch uit over de politieke mores van dit kabinet. “Tel daarbij op een minister-president die sowieso niet van visie houdt, een ministerie van Economische Zaken dat vooral de markt het werk wil laten doen (faciliterende overheid!) en een ministerie van Financiën dat als haar grootste roeping ziet om ‘de boekhouding op orde te houden’. En de volledige depolitisering is een feit.”

Sinds de troonrede van koningin Beatrix in 2009, waarin zij aangaf dat ons land zich zal blijven inspannen “voor drastische verlaging van de uitstoot van schadelijke stoffen”, zijn we weinig opgeschoten, stelt Eickhout. “We openen vier nieuwe kolencentrales, investeren zwaar in gasinfrastructuur en huisvesten het koninklijke Shell dat gaat boren in de Noordpool.”

Watermanagers en baggeraars 
In zijn bevlogen duurzame troonrede roept Eickhout op tot een troonrede op de derde dinsdag in september die is gestoeld de principes van een duurzame economie. Hij zegt geen troonrede te accepteren die ‘niet radicaal afrekent met de tunnelvisie dat honderd procent duurzaam niet zou kunnen. Het mantra dat vindt dat je als Nederland niet voorop zou kunnen lopen. Want dat kunnen we wel. Dat hebben we bewezen toen Nederland erin slaagde het water uit de polders te krijgen met behulp van de wind. Dat hebben we bewezen met de Deltawerken. Watermanagers en baggeraars hebben het laten zien. Nu gaan we dat doen met innovatie op duurzame productie.’

Lees hier de hele Duurzame Troonrede.