Dutch Risk Reduction team naar Vanuatu en Kiribati in Stille Oceaan

Fred de Bruijn van Witteveen+Bos maakt deel uit van het Dutch Risk Reduction (DRR) team dat door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland naar de eilanden Vanuatu en Kiribati in de Stille Oceaan is gezonden. Daarnaast maken teamleider Sjef IJzermans van WaterPartner en Tjitte Nauta van Deltares deel uit van het team. 
Enorme gevolgen
In maart 2015 werden beide eilandstaten ernstig getroffen door cycloon Pam. Onder andere infrastructuur, gebouwen, voedselgewassen en watervoorzieningen werden verwoest en zeker 25 mensen kwamen om. De gevolgen zijn enorm en worden door meer dan de helft van de bevolking gevoeld. Nu de eerste humanitaire hulp is gegeven, is het moment aangebroken om te kijken hoe duurzaam kan worden omgegaan met hoogwaterveiligheid, beschikbaarheid van veilig drinkwater, sanitatie en kustbescherming. 
Analyse
Het DRR-team analyseert de situatie ter plekke en doet aanbevelingen om de eilanden beter bestand te maken tegen klimaatverandering en natuurgeweld. De eilanden zijn vrij laag en dreigen door de stijgende zeespiegel voor het einde van de eeuw onder water te verdwijnen. De regering van Kiribati heeft zelfs al grond aangekocht in Fiji om, als laatste redmiddel, de bevolking daar naar toe te verhuizen.
Topexpertise 
DRR-teams zijn een initiatief van de Nederlandse overheid en de Nederlandse watersector, waarbij Nederlandse topexpertise op watergebied wordt ‘uitgeleend’ aan regeringen met urgente waterproblematiek. Het gaat daarbij niet om (humanitaire) noodhulp, maar om duurzame oplossingen. Het initiatief is in 2014 gestart en de teams worden samengesteld uit pools van experts op watergebied, waarbij voor elke missie wordt gekeken aan welke expertise behoefte is. Zo kan een optimale mix van deskundigen worden uitgezonden.