Dutch Risk Reduction team in Uruguay

Het Dutch Risk Reduction team bestond uit teamleider Jan van Overeem (Arcadis), Jana Steenbergen (Grontmij) en Otto de Keizer (Deltares).  In een bericht op de website van NWP is te lezen dat de dijk van Ciudad de la Plata in slechte staat bleek. Jan van Overeem: “We hebben over de ontwerpcondities van de dijk gesproken en een inspectie uitgevoerd. Tijdens die inspectie constateerden we dat een klein deel van de dijk volledig is afgegraven, waardoor de dijk niet meer waterkerend is. De ernst van de situatie is besproken en de verwachting is dat op korte termijn maatregelen worden genomen.”  Ook zijn risk mapping in relatie tot de toenemende wateroverlast in Uruguay en het opstellen van een stedelijk waterplan aan bod gekomen.

Ciudad de la Plata ligt ingeklemd tussen twee rivieren.

Nederlandse aanpak
Het DRR-team heeft gesproken met het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, de provincie en de gemeente Ciudad de la Plata over dijkontwerp, waterbeheer, overstromingsrisico’s en kusterosie. Ook is besproken hoe Nederland overstromingsrisico’s in kaart brengt. Van Overeem: “We hebben geconstateerd dat de systematiek in de besluitvorming over de te nemen maatregelen zoals in Uruguay wordt toegepast soms diffuus is en in sommige gevallen niet reproduceerbaar. We hebben de Nederlandse methodiek laten zien, met grote interesse van de Uruguayanen. We hebben elementen aangedragen die door hen kunnen worden overgenomen.” Tijdens een congres heeft het team ook nog een presentatie gegeven over het ‘Building with nature’ concept.