waterbesparende concepten
Op de TU Delft Campus zijn twee proeftuinen waarin start-ups, scale-ups, mkb's, studenten en wetenschappers waterconcepten testen, verbeteren en demonstreren. Een ervan is de WaterStraat (foto: Dunea).

Drinkwaterbedrijf Dunea en VPdelta Dutch Water Innovations gaan in fieldlab The Green Village waterbesparende concepten toetsen aan de dagelijkse praktijk. Technische innovatie moet volgens de twee partijen het waterverbruik in huis ‘vernieuwen’ en drinkwaterbesparing naar een volgende fase brengen.

Om iedereen in de regio de komende jaren van voldoende drinkwater te kunnen blijven voorzien, wordt Dunea’s waterwincapaciteit in de duinen geoptimaliseerd en uitgebreid. Maar daar zitten grenzen aan. Dunea wil ook verkennen in hoeverre de benodigde hoeveelheid water van drinkwaterkwaliteit nog omlaag kan. “We weten niet precies hoeveel drinkwaterverbruik bedrijven en huishoudens verder zouden kunnen en willen besparen,” verklaart Wim Drossaert, directeur van Dunea. “Maar pas als de mogelijkheden helder en beschikbaar zijn, kunnen klanten, gemeenten en projectontwikkelaars daarin een afweging maken. Dat willen wij op weg helpen.”

Toetsen in kleine praktijk
Er zijn al veel innovaties beschikbaar, maar om ze toegepast te krijgen is meer nodig. VPdelta heeft op The Green Village op de TU Delft Campus twee proeftuinen waarin start-ups, scale-ups, mkb’s, studenten en wetenschappers concepten testen, verbeteren en demonstreren. Zo is er al de WaterStraat en het HittePlein. “Het onderwerp waterbesparing sluit mooi aan op het thema klimaatadaptatie,” vertelt Marjan Kreijns, directeur VPdelta & The Green Village. “Regenwater opvangen en vasthouden wordt op de WaterStraat en het HittePlein al uitgebreid getest. Als je dat water vervolgens kunt hergebruiken, is er minder kraanwater nodig. Door de samenwerking met Dunea kan er in één van de bewoonde huizen op The Green Village worden getoetst hoe regenwater veilig en naar tevredenheid kan worden hergebruikt.”

Meer informatie over de WaterStraat ziet u in deze video: