Dunea stopt inname water uit Afgedamde Maas vanwege dimethoaat

Ad de Waal Malefijt, sectormanager Water bij Dunea, noemt de verontreiniging een slecht begin van het nieuwe jaar: “Het is in het belang van onze klanten dat de oorzaak achter deze verontreiniging snel gevonden wordt.”

Onderzoek
Waterschap Rivierenland heeft maatregelen genomen om de vervuiling in kaart te brengen en de bron te achterhalen. Er zijn tientallen monsters genomen in het getroffen gebied. Daarnaast is een spoedbestuursdwangprocedure gestart. Die geeft het waterschap de mogelijkheid om de gevolgen van de verontreiniging te bestrijden. Zodra de bron bekend is, kunnen de kosten op de veroorzaker worden verhaald.

Dat zou niet de eerste keer zijn. In 2012 raakte het water ook vervuild door een bestrijdingsmiddel, dit keer deimethomorf. Dunea en het waterschap verhaalden ruim zes tond van de miljoen euro schade op de tuinder die de vervuiling had veroorzaakt.

Gebruik oppervlaktewater
Het oppervlaktewater in de sloten in de Bommelerwaard kan vooralsnog gewoon gebruikt worden voor veedrenking of inname voor andere agrarische doeleinden. Deze stof kan mogelijk wel schade veroorzaken aan waterorganismen.

Lek en Afgedamde Maas
Totdat het Maaswater weer in orde is, gebruikt Dunea dus tijdelijk water uit de rivier de Lek. Dit water wordt naar de duinen tussen Monster en Katwijk getransporteerd voor de bereiding van drinkwater. Dankzij deze omschakeling kan de drinkwaterproductie ongehinderd doorgaan en zijn er ook voor de natuur in de duingebieden geen gevolgen. Toch kan deze noodmaatregel niet te lang duren. Dunea wil zo snel mogelijk terug naar haar normale bedrijfsvoering.

Dunea gebruikt de Afgedamde Maas  sinds 1976 als bron voor drinkwater. Deze zijtak van rivier de Maas heeft een geringe stroming. Dat maakt het zeer geschikt als bezinkings-  en voorraadbekken, want door de lange verblijftijd (gemiddeld twee maanden) heeft de Afgedamde Maas een groot zelfreinigend vermogen.