Dunea installeert zonnepanelen op productielocatie Scheveningen

De huidige renovatie van de zandfilters maakt het mogelijk zonnepanelen te installeren op de daken. Royal HaskoningDHV heeft het ontwerp opgesteld en uitgewerkt. Middels een Europese aanbesteding is BAM Bouw en Techniek als uitvoerende partij geselecteerd. Door het plaatsen van de zonnepanelen kan Dunea energie opwekken dat gelijk staat aan het verbruik van 400 huishoudens per jaar.