Dunea hervat inname uit Afgedamde Maas

Het rivierwater voldoet volgens Dunea weer aan alle kwaliteitseisen om er uitstekend drinkwater van te maken. Daarmee komt een einde aan de tijdelijke inname uit rivier de Lek, die drie maanden geduurd heeft. Het was de derde keer in vier jaar tijd dat Dunea werd geconfronteerd met een verontreinging van de Afgedamde Maas, waardoor de inname van dit rivierwater moest worden gestaakt. “Dat baart ons wel zorgen”, gaf Ad de Waal Malefijt, sectormanager Water van Dunea eerder aan in Waterforum online. “Natuurlijk, er kan altiijd een incident gebeuren. Maar dan zou je toch mogen verwachten dat wij of het waterschap worden gewaarschuwd? De verantwoordelijkheid voor een schone rivier zouden we allemaal moeten voelen. We hebben er immers allemaal baat bij.”

Maatregelen
Uit onderzoek van Waterschap Rivierenland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is de veroorzaker van de verontreiniging naar voren gekomen. Na het bekend worden van de veroorzaker heeft deze op aanwijzingen van het waterschap maatregelen genomen om verdere verontreiniging te voorkomen. Het waterschap is een procedure gestart om de kosten die gemaakt zijn te verhalen. Ook is proces-verbaal opgemaakt, dat binnenkort richting het Openbaar Ministerie wordt gestuurd.

Kosten verhalen
De Waal Malefijt: “Calamiteiten als deze zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar wel eerder aan te pakken als men zich meldt. Dan kunnen we tijdig met alle betrokken partijen maatregelen treffen om de gevolgen én de kosten te beperken. Dat is helaas niet gebeurd. We gaan gemaakte kosten dan ook verhalen op de veroorzaker. Het kan niet zo zijn dat onze klanten daarvoor opdraaien.”

Tuinders bewust
Tuinders zijn zich “terdege bewust van de rol van de Afgedamde Maas in relatie tot drinkwater”, reageerder Daan van Empel van LTO eerder op WaterForum online naar aanleiding van het incident. “Tuinders voelen zich zeker verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit blijkt mede uit de intensieve samenwerking vanit de sector met de diverse partijen in het gebied om te komen tot terugdringen van emissies en ontwikkeling van een robuust afvalwatersysteem.”