Duizend scholieren volgen Wereld Water College in Leeuwarden

 De watersector is continu op zoek naar talent met passie
voor de watersector. Onderweg naar het Wereld Water College krijgen de
leerlingen een Xcursie bij verschillende bedrijven zoals onder mere Royal
Shipyard Huisman in Vollenhove, het Woudagemaal in Lemmer, scheepswerf De Vries
in Makkum, de Maritieme Academie Holland in Harlingen, natuurontwikkelingsprojecten
in de Kleine Wielen en de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Leeuwarden en
Grou.


Friese Leerlingen krijgen een mini-college van studenten op
mbo-, hbo- en universitair niveau op de WaterCampus Leeuwarden. Zo leren ze bij
Wetsus hoe je energie uit water kunt opwekken, kunstmest uit urine kunt maken,
hoe water wordt gezuiverd en wat er gebeurt als je 20.000 volt combineert met
een glas water. Bij MBO Life Sciences leren de leerlingen over waterkwaliteit
en het beheer van water. Van Hall Larenstein biedt water technologische experimenten
aan. Verder hebben leerlingen voorafgaand aan het Wereld Water College al een
gastcollege ontvangen van een water professional.

WaterXperience

In het WTC Expo tonen 32 WaterXperiences alle dimensies van
de watersector. Zo staan de leerlingen onder meer in een simulator als kapitein
op de brug van een supertanker, bouwen ze een solarboot, gaan ze op
slootsafari, bestuderen ze water door een microscoop, bouwen ze dijken, prikken
ze dijken door, verleggen ze een rivier en debatteren ze over water.