Duitsland geïnteresseerd in Groninger experimenten met slib

Gedeputeerde Henk Staghouwer en een vertegenwoordiging van het ministerie van EZ bezochten op 9 februari staatssecretaris Birgit Honé van  Niedersachsen om deze plannen uit te leggen. Staghouwer lichtte namens de provincie Groningen de aanpak met slib in de Eems-Dollard toe. Zoals het plan om slib uit het Wad te gebruiken voor de aanleg van een dubbele ‘groene dijk’ tussen de Eemshaven en Delfzijl.
Problemen met slib
Niedersachsen heeft veel problemen met slib in de rivier de Ems. De rivier bevat erg veel slib, waardoor het water troebel is en weinig zuurstof bevat. De Europese Commissie wil dat Duitsland snel maatregelen treft, omdat het land in de Ems en de Eems-Dollard de Europese natuurdoelstellingen op deze manier niet haalt.
Kennis delen
Er is een afspraak gemaakt om regelmatig bijeen te komen om informatie over slibprojecten te delen met Niedersachsen. Staatssecretaris Honé wil met de provincie en het ministerie van EZ praten over de maatregelen die straks nodig zijn om niet alleen de Ems, maar ook het gehele Eems-Dollard estuarium te verbeteren. Doel is om de maatregelen die Niedersachsen in de Ems treft op een slimme manier te verbinden met wat er in het Eems-Dollard estuarium moet gebeuren.