Duitsland en Oostenrijk: terugwinning fosfaat uit zuiveringsslib verplichten

De voorgestelde wetgeving in Duitsland en Oostenrijk schrijft niet voor op welke manier de zuiveraars van communaal afvalwater het fosfaat moeten terugwinnen, benadrukt De Buck. Hiervoor zijn momenteel grofweg twee routes. De eerste richt zich op de vorming en terugwinning van struviet op de rwzi zelf. In Nederland vindt dit op 8 rwzi’s plaats. 
De tweede route verloopt via de verbranding van zuiveringsslib. Hierbij wordt het fosfaat uit de verbrandingsassen hergewonnen. Nederlandse slibverwerkers, zoals SNB en HVC, zijn van plan om vanaf 2018 hun assen bij Ecophos in Duinkerken af te zetten, zodat het bedrijf fosfaat terug kan winnen om er kunstmest van te maken.

Grote markt

De Buck gaat er overigens niet van uit dat Nederlandse partijen straks met het teruggewonnen fosfaat blijven zitten door de ontwikkelingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De markt is volgens hem groot genoeg en beperkt zich zeker niet tot Noordwest-Europa. “Partijen als Ecophos en ICL Fertilizers produceren kunstmest om het wereldwijd te verkopen. Het teruggewonnen fosfaat kan zo de hele wereld over.”
Ronny Theune, commercieel operationeel manager bij AquaMinerals, denkt eveneens dat de impact mee zal vallen. AquaMinerals helpt de waterschappen bij het vermarkten van struviet en andere teruggewonnen grondstoffen. De hoeveelheid fosfaat die waterschappen in Nederland momenteel terugwinnen staat volgens hem niet in verhouding met de wereldwijde behoefte. Hij zet wel vraagtekens bij de keuze van Duitsland om voor monoverbrandingsinstallaties te kiezen. “Het gaat immers om grote investeringen met een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Hierdoor beperkt Duitsland de mogelijkheid om andere waardevolle grondstoffen uit het slib te winnen. De technologie hiervoor is immers volop in beweging.”

Naast elkaar 

De Buck wijst erop dat op papier beide routes naast elkaar kunnen bestaan. Waterschappen kunnen eerst struviet terugwinnen op de rwzi om zo maximaal 40 procent van het fosfaat uit het afvalwater te halen. Vervolgens wordt het zuiveringsslib verbrand bij SNB en HVC, die het overige fosfaat via Ecophos of ICL Fertilizers eruit kunnen laten halen. De slibverwerkers  zetten echter wel hun vraagtekens bij struvietinstallaties. “Waarom zou je slechts een deel van het fosfaat via struviet uit het afvalwater halen, terwijl je via slibverbranding meer dan 90 procent fosfaat eruit kan halen?  Uiteindelijk maakt ieder waterschap hun eigen keuze: via struviet, zuiveringsslib-as of niets.”