. Met zijn lengte van bijna een meter en een gewicht van maximaal twaalf kilo is de beverrat bijna tien keer zo groot als de muskusrat (foto: Commons Wikimedia).

Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverrat-populatie in Duitsland sterk gegroeid, met als gevolg een aanhoudende instroom van beverratten naar Nederland. Zo werden er in 2018 1.268 beverratten gevangen, twee procent meer dan het jaar daarvoor.

De Unie van Waterschappen schrijft in een persbericht dat met Duitse organisaties overleg plaatsvindt over de bestrijding van de beverrat in Duitsland en het Duits-Nederlandse grensgebied. Door een gerichte aanpak wordt voorkomen dat de beverratten zich over heel Nederland verspreiden. Met zijn lengte van bijna een meter en een gewicht van maximaal twaalf kilo is de beverrat bijna tien keer zo groot als de muskusrat. Een indrukwekkend dier, dat grote gangenstelsels graaft. Daarom zijn waterschappen de beverrat liever kwijt dan rijk

Minder muskusratten gevangen
Het aantal gevangen beverratten mag dan gestegen zijn, het aantal gevangen muskusratten is opnieuw gedaald. Zo werden er in 2018 53.511 muskusratten gevangen. Dat is een daling van 14% ten opzichte van 2017. Hiermee wordt de dalende trend van de afgelopen jaren doorgezet. Doordat de muskusrattenpopulatie afneemt, worden er minder muskusratten gevangen.

Europese regelgeving
De beverrat en de muskusrat staan op de Europese lijst van invasieve soorten vanwege de bedreiging die zij vormen voor de biodiversiteit. In België wordt de muskusrat vooral bestreden in Vlaanderen en in Duitsland wordt de muskusrat hoofdzakelijk bestreden in de deelstaat Niedersachsen.