DSO: “Ministerie moet duidelijke criteria stellen”

Antea Group is voor de data en informatievoorziening rondom de omgevingswet onlangs het Omgevingscollectief opgestart met een viertal IT-dienstverleners (Centric, Nedgraphics, Tygron en Civogracy). “Veel waterschappen denken dat er nog niet aan het digitale stelsel kan worden gewerkt, omdat de criteria nog niet duidelijk zijn. Maar dat is naar mijn idee niet terecht, want iedereen in de waterwereld weet welke data nodig zijn. En dat is een enorme hoeveelheid!”, aldus Van Ansem. “Maar de voornaamste taken van de waterschappers zullen door de komst van de Omgevingswet niet veranderen. De basisbehoefte zal hetzelfde zijn en specialistische kennis blijft nodig. Waterschappen kunnen daarom, mijn inziens,  gewoon een start maken.”

Groeimodel
Van Ansem adviseert waterschappen om te beginnen met het optuigen van een projectorganisatie. Dat is sowieso nodig en onderdeel van de noodzakelijke voorbereiding. Daarnaast is het ook verstandig om te starten met een inventarisatie van alle beschikbare data. “Verzamel pdf’s, (analoge) kaarten, (analoge) documenten en databases en breng in kaart wat er allemaal is. Neem daar de tijd voor. Het digitale stelsel is zo omvangrijk dat het niet op een achternamiddag te realiseren is. Niks doen is eigenlijk geen optie.”

Voorloper digitaal stelsel
Vanuit de Europese INSPIRE-richtlijn is het al langer verplicht om (geografische) informatie over onder andere waterkeringen te delen. De waterschappen zijn samen al bezig met de Centrale Distributie Laag (CDL) waarbij gezamenlijk informatie over INSPIRE-plichtige data gedeeld wordt in Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). De gedachte van deze CDL past goed in de gedachten en werkwijze van het DSO. Volgens Mirian van Ansem zou je PDOK kunnen beschouwen als een eerste kennismaking met gebundelde gebiedsinformatie als voorloper  voor het Digitale Stelsel Omgevingswet. “Alle open data zitten in dat systeem. Dat biedt een aardig overzicht en op basis daarvan kunnen waterschappen informatie gaan toevoegen.”

BIT-onderzoek
Op dit moment onderzoekt het bureau ICT-toetsing BIT) in opdracht van minister Schultz wat de obstakels zijn bij de uitvoering van het Digitale Stelsel Omgevingswet. Minister Schultz liet half maart aan de Eerste Kamer weten dat het maximale investeringsbedrag van 150 miljoen euro voor het digitale stelsel waarschijnlijk niet voldoende is. De uitkomsten van dat onderzoek worden deze zomer verwacht.