De droogte heeft gevolgen voor de watervoorziening. (foto: Twitter).

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft dinsdag 18 juli de procedure opgestart voor een Landbouwrampenfonds voor compensatie van schade door de uitzonderlijke droogte in het voorjaar van 2017. Het Belgische weerinstituut KMI onderzocht de hoeveelheid neerslag die viel van 1 april tot 30 juni en concludeert dat er in 150 Vlaamse gemeenten sprake was van een uitzonderlijke situatie.

Noord-Frankrijk
In Noord-Frankrijk heeft de overheid op dinsdag 18 juli aan de landbouw en industrie gevraagd om het waterverbruik met 10% te verminderen. Ondanks de sporadische regenbuien neemt het neerslagtekort daar niet af. De overheid in Noord-Frankrijk verwacht dat de situatie tot de herfst niet zal verbeteren.

Nederland
Ook Nederland kampt nog steeds een neerslagtekort. Volgens de Droogtemonitor van 18 juli van Rijkswaterstaat zijn de grondwaterstanden gedaald naar zeer lage waarden vergeleken met langjarige gemiddelden. Voor de Nederlandse landbouw in Zuid-Nederland, op de Veluwe en op Texel gelden in verband met de droogte al langere tijd onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater, maar de situatie voor de landbouw lijkt in Nederland minder nijpend.