Veenweidegebied met toren aan de Meije (foto: Astrid de Boer, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).

De droogte van 2018 is nog steeds merkbaar in verschillende polders in het veenweidegebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zo is de bovenste bodemlaag van circa 10 centimeter vochtig door de regen van de afgelopen weken, maar is het daaronder droog. Dat blijkt uit een inventarisatie van het hoogheemraadschap waarop 15 agrariërs reageerden.

Het hoogheemraadschap voerde via e-mail een inventarisatie uit over de ervaringen van agrariërs aan het einde van de winter in het veenweidegebied met de waterpeilen en de droogte van de bodem. Dit is gebeurd naar aanleiding van geluiden uit het gebied over ‘lage slootpeilen’. De vraag is gesteld aan boeren in het veenweidegebied via de studiegroepen Polderkennis op peil en Bewust boeren Gouwe Wiericke.

Bodem erg droog
Uit de reacties blijkt dat de droogte van 2018 nog steeds merkbaar is. Zo zijn er nog steeds scheuren zichtbaar, wat ongebruikelijk is voor de tijd van het jaar. De agrariërs geven aan dat de bodem nu nog makkelijk vocht opneemt (ondergrond is nog niet verzadigd), maar wel al voldoende draagkracht heeft om goed om mest uit te rijden.
De agrariërs reageerden verschillend op vragen over het slootpeil. Sommigen vinden dat het waterpeil te laag staat, terwijl anderen het weer te hoog vinden. Ook zijn er agrariërs die het slootpeil goed vinden.

Niet te laag
Het hoogheemraadschap stelt op basis van de reacties en eigen meetgegevens dat de peilen niet te laag hebben gestaan. De schouwmeesters van het hoogheemraadschap bevestigen het beeld. Sinds april is het hoogheemraadschap weer op het zomerpeil overgegaan.