Sproei de tuin niet vaker dan één keer per week, is het advies van drinkwaterbedrijf Brabant Water (foto: Creative Commons).

In het westen, midden en zuiden van Nederland noteert de maand juni een recorddroogte. Het landelijk neerslagtekort is inmiddels opgelopen naar circa 125 mm en zal komende week verder stijgen naar ruim 150 mm. In delen van Twente en de Achterhoek, Midden-Limburg en het noorden van de Veluwe is het neerslagtekort zelfs ruim 180 mm.

Met gemiddeld over het land 26 mm neerslag, tegen 68 mm normaal, is juni sinds 1962 niet meer zo droog verlopen. In dat jaar viel in juni slechts 21 mm gemiddeld over het land. Dit jaar vielen op 1, 7 en 8 juni alleen regionaal zware buien. Op andere dagen viel wat lichte (mot)regen, waarbij het onder de bomen nog droog bleef. Op veel plaatsen in het midden, westen en zuiden van het land is het zelfs de droogste juni sinds 1901.

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater
Diverse waterschappen hebben inmiddels maatregelen getroffen, vooral omdat er voorlopig geen einde lijkt te komen aan de huidige droogteperiode. Waterschap De Dommel vaardigde al op 15 juni een onttrekkingsverbod uit voor water uit beken en sloten. Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties en voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met water uit de beken of sloten is wel toegestaan. Het waterschap voert verscherpte controle uit op de naleving van het onttrekkingsverbod.

De neerslagkaart van juni tot en met 26 juni. Door hevige buien is de neerslag zeer grillig verdeeld. Dit zijn voorlopige data, nog niet alle metingen staan op de kaart (beeld: KNMI).

Meer kans op blauwalg
Ook in Noord-en Midden-Limburg mogen boeren al een tijdje hun land niet meer beregenen, omdat dan de waterstand te veel zou dalen. De droogte kan ook leiden tot uitdroging en verzwakking van veendijken. In Gelderland verhoogt Waterschap Rijn en IJssel de stuwen in de Oude IJssel bij Ulft, Gaanderen en Doesburg. Daarmee doet het waterschap zijn best het water langer vast te houden en een te lage waterstand te voorkomen. Als het waterpeil zakt, warmt het water ook sneller op en wordt de kans op blauwalg groter. Daarom zijn er vast waarschuwingsbordjes geplaatst in vijvers in Meddo, Winterswijk en Duiven.

Aa en Maas heeft nog geen acute problemen
Hoe ernstig de situatie wordt ingeschat, verschilt van waterschap tot waterschap. Waterschap Aa en Maas laat weten dat het momenteel nog geen acute problemen signaleert. “Maar als het zo droog blijft, kan het zorgelijk worden”, zegt droogtecoördinator Jos Kruit in het Brabants Dagblad. “Wij nemen maatregelen om water zoveel mogelijk vast te houden en buffers aan te leggen. De volgende stap kan een verbod zijn voor boeren om met spuitkanonnen oppervlaktewater aan de grond te onttrekken.”

‘Besproei je tuin niet vaker dan eens per week’
Niet alleen de boeren en de waterschappen hebben te kampen met de droogte. Ook veel particuliere tuinen zijn aardig aan het verdorren. Het enige wat daartegen helpt is besproeien met water, maar aangezien de meeste particulieren daarvoor zijn aangewezen op leidingwater, houden sommige drinkwaterbedrijven hun hart vast. Daarom roept Brabant Water op om ook in tijden van hitte en droogte spaarzaam om te gaan met drinkwater. Sproei de tuin niet vaker dan één keer per week, is het advies van de Brabantse drinkwaterleverancier.

Het neerslagtekort neemt snel toe, met name in delen van Twente en de Achterhoek, Midden-Limburg en het noorden van de Veluwe (beeld: KNMI).

Neerslagtekort loopt snel op
Het landelijk neerslagtekort bedraagt momenteel circa 125 mm en stijgt deze week snel naar ruim 150 mm. Het neerslagtekort is het verschil tussen de verdamping en de hoeveelheid gevallen neerslag. Tijdens zonnige en droge dagen verdampt dagelijks zo’n 6 mm. In delen van Twente en de Achterhoek is het neerslagtekort nu al opgelopen naar ruim 180 mm. Ook in Midden-Limburg en het noorden van de Veluwe is het kurkdroog. Op andere plekken, waar in mei en juni hevige buien vielen, valt het mee met de droogte. Met name in Groningen is het neerslagtekort slechts gering.