Drones kunnen op termijn peilschalen gaan vervangen

De proef wordt uitgevoerd door de provincie, onder meer in samenwerking met de Brabantse waterschappen. De provincie Noord-Brabant wil iets doen tegen de verdroging van de natuur. Gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie): “Als je iets aan de verdroging wilt doen, moet je wel precies weten waar dat het hardste nodig is. En of de maatregelen die je neemt uiteindelijk ook succes hebben. Met het slaan van peilbuizen meet je maar een heel klein stukje rond die peilbuis. En het kost erg veel tijd, energie en geld. Door het inzetten van deze op afstand bestuurbare vliegtuigjes kunnen we in korte tijd de gesteldheid van grote gebieden in kaart brengen. Dat is pure winst.”
Kansen
De drone-vluchten worden uitgevoerd door HiView BV – gespecialiseerd in geologische luchtfotografie en geologische dataprocessing. De provincie Noord-Brabant financiert het drones-experiment samen met enkele andere partijen. Van den Hout: “De techniek is nog volop in ontwikkeling is zal naar verwachting de komende jaren enorm aan belang winnen. Deze toepassing biedt dus innovatiemogelijkheden waar het bedrijfsleven van kan profiteren.”
Effectiever
Noord-Brabant heeft ongeveer 26.000 hectare uiterst waardevolle natuur – waaronder de Natura 2000-gebieden – die verdroogd is. Van den Hout: “We hebben onszelf tot 2027 de tijd gegeven om deze gebieden te vernatten. Op dit moment zijn we in de helft van de gebieden al bezig met herstelwerkzaamheden. De kosten hiervan zijn ongeveer 100 miljoen euro die door verschillende partners betaald worden. We zijn er allemaal bij gebaat dat de metingen sneller, effectiever en goedkoper kunnen worden verricht.”
Resultaten
De verzamelde data komen eind van het jaar beschikbaar als een webapplicatie en als een app voor IOS apparaten. Samen met de beheerders van de drie Brabantse pilotgebieden (Kampina, de Brabantse Wal en de Grootte Peel) gaat de provincie de verzamelde data dan beoordelen op bruikbaarheid in vergelijking tot traditionele data. De eerste resultaten zijn veelbelovend.