Drinkwatervoorziening Rotterdamse parken schiet te kort

Het schort volgens de partij aan voldoende voorzieningen. “Zeker met het oog op de enorme aantallen bezoekers die bijvoorbeeld de Kralingse Plas en Het Park bij de Euromast te verduren hebben op zonnige dagen”, aldus Radjkoemar. 

Fonteintjes
“Het aanleggen van meer fonteintjes met drinkwater in de Rotterdamse parken zou wat de PvdA-fractie betreft een goede toevoeging zijn aan de voorzieningen voor recreanten. Ook zijn wij van mening dat er op bepaalde plekken in de parken een behoorlijk gebrek bestaat aan vuilnisbakken, vooral op dagen dat de bezoekersaantallen hoog zijn, zoals in de zomer. Vandaar dat wij graag zouden zien dat het stadsbestuur deze fonteintjes en vuilnisbakken zo snel mogelijk gaat plaatsen.”

Tweede Maasvlakte
“Ook hebben verschillende Rotterdammers ons gevraagd om het voorzieningenniveau voor recreanten op het strand bij de Tweede Maasvlakte bij het stadsbestuur onder de aandacht te brengen,” zegt Heijmen. “Wij hebben het stadsbestuur dan ook gevraagd of men bereid is tot het plaatsen van extra toiletten op het strand bij de Tweede Maasvlakte. Dit lijkt ons een goede toevoeging aan de voorzieningen voor de recreanten.”