drinkwatervoorziening
Foto: kraanwater.nu

Niet alleen de tarieven voor huishoudens stijgen voor drinkwater in 2023, ook bedrijven betalen meer voor drinkwater, zelfs 21%. Bedrijven die hun afvalwater door het waterschap laten zuiveren betalen aanzienlijk meer dan in 2022. Bijna alle waterschappen verhogen het tarief voor de zuivering, Wetterskip Fryslan uitgezonderd. De provinciale grondwaterheffing verdubbelt in Noord-Brabant en stijgt met 4% in Limburg.

Er bestaan grote verschillen tussen de tarieven van de waterschappen in 2023. Delfland is, met een gehanteerd tarief van € 98,92, aanzienlijk hoger dan Waterschap Aa en Maas met als tarief € 52,08, dat opnieuw als goedkoopste waterschap uit de bus komt. Het gemiddelde tarief bedraagt in 2023 € 67,48 per vervuilingseenheid; een stijging van bijna 9%.
Opvallend is dat twee waterschappen hun tarief verhogen met meer dan 20%: Waterschap Limburg voert een stijging door ruim van 21% en Schieland en Krimpenerwaard kent een stijging van maar liefst 29%. Hoogheemraadschap Delfland verhoogt het tarief met ruim 18%, terwijl het in 2022 het tarief nog verlaagde met ruim 10%, meldt VEMW.

Drinkwater stijgt met 21%

Alle drinkwaterbedrijven in Nederland verhogen het tarief voor grootgebruikers in 2023. Bedrijven moeten maar liefst 21% meer gaan betalen voor drinkwater. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2023 ook enkele tientallen euro’s meer voor drinkwater, soms zelfs zo’n 50 euro. Volgens brancheorganisatie Vewin heeft de prijsstijging te maken met onder meer de toegenomen kosten voor energie en materiaal. Daarnaast heeft de drinkwatersector met een aantal grote uitdagingen te maken, zoals een stijgende vraag door onder andere bevolkingsgroei, de noodzaak van klimaatadaptatie en verduurzaming, een groeiende druk op de kwaliteit van de bronnen en een toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur. Deze uitdagingen vragen volgens Vewin om een forse toename van investeringen en dat vertaalt zich in hogere tarieven.

Grondwater: verdubbeling tarief Noord-Brabant

Bedrijven die meer dan 150.000 m³ grondwater onttrekken, betalen daarvoor een heffing aan de provincie. In slechts 2 provincies stijgt het tarief hiervoor in 2023. In Limburg stijgt het tarief met 4% terwijl in Noord-Brabant sprake is van een verdubbeling van het tarief (+100%). Doordat de grote industriële onttrekkers en de drinkwaterbedrijven in Brabant deze hogere heffing gaan betalen, komt er € 15,2 miljoen extra beschikbaar. Dit is volgens de provincie nodig voor de aanpak van verdroging, zoals beekherstel en het versterken van natte natuur in Brabant.
In de overige 10 provincies blijft de provinciale grondwaterheffing dit jaar gelijk aan het tarief dat in 2021 werd gehanteerd.