Uit onderzoek van Vewin (vereniging van waterbedrijven in Nederland) blijkt dat alle drinkwaterbedrijven al voor 2030 meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij drie van de tien bedrijven is zelfs per direct meer productiecapaciteit noodzakelijk. Bij de andere zeven in aanloop naar 2030. Daarom is nu actie nodig van overheden om de drinkwatervoorziening zeker te stellen.
Als er nu geen maatregelen genomen worden krijgen op den duur alle drinkwaterbedrijven met knelpunten te maken in het nakomen van de leveringsplicht. De drinkwaterbedrijven stellen alles in het werk om overal drinkwater te kunnen blijven leveren, maar zij kunnen dat zeker niet alleen.

Zonder extra maatregelen kunnen drinkwaterbedrijven tijdige beschikbaarheid van goed drinkwater voor ruim 900.000 nieuwe woningen niet garanderen.
Onderstaande kaart toont waar de beoogde extra woningen komen in relatie tot de gebieden waar de tijdige beschikbaarheid van drinkwater in de knel komt. Een belangrijk deel van deze woningen wordt gebouwd waar al problemen zijn of op korte termijn dreigen te ontstaan met het zekerstellen van de drinkwatervoorziening. In al deze gevallen zal de woningbouw dus gepaard moeten gaan met acties om ook de drinkwatervoorziening te garanderen.