Drinkwaterbedrijf Vitens wil dat mensen in Gelderland en Overijssel stoppen met het sproeien van tuinen en het vullen van zwembadjes (foto: PxHere).

De drinkwatersector roept tijdens de huidige hittegolf gebruikers op bewust om te gaan met water, maar niet elk drinkwaterbedrijf slaat alarm. Waar Vitens met name in Overijssel en Gelderland waarschuwt voor het wegvallen van de waterdruk, daar zegt Brabant Water vooralsnog niet in de problemen te komen door de droogte en hitte van dit moment.

In de weken voor de huidige hittegolf viel er dusdanig veel neerslag dat het landelijk neerslagtekort werd gestabiliseerd, maar het bleef toch relatief groot. De hitte van de afgelopen week heeft het neerslagtekort vergroot maar er is nog geen sprake van een dreigend landelijk watertekort, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in haar Droogtemonitor van 4 augustus.
Tekst loopt door onder de illustratie

De neerslagtekorten in Nederland op 10 augustus (bron: KNMI).

Drinkwaterbedrijven alert op piekverbruik
Volgens brancheorganisatie Vewin beschikten de drinkwaterbedrijven bij het begin van de hittegolf over voldoende grond- en oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater. De waterpeilen in de bekkens, duinen en plassen in beheer bij de drinkwaterbedrijven waren op orde. Wel blijft de oproep van de drinkwatersector aan gebruikers van kracht om bewust om te gaan met drinkwater. Mede op basis van de ervaringen van voorgaande jaren houden de drinkwaterbedrijven de weersituatie en het piekverbruik goed in de gaten en passen de oproepen aan de klanten in hun gebied hierop aan.

Stop met sproeien, zwembadjes vullen en auto’s wassen
Daar ontstaan dan ook de verschillen tussen de regio’s. Drinkwaterbedrijf Vitens benadrukt in Gelderland en Overijssel dat mensen moeten stoppen met het sproeien van tuinen, het vullen van zwembadjes en het wassen van auto’s. Door de droogte is er volgens Vitens een tekort aan drinkwater ontstaan en als de consumenten massaal water blijven gebruiken, zal het waterbedrijf de waterdruk moeten verlagen. “Op sommige plekken kan het gevolg daarvan zijn dat er geen water meer uit de kraan komt”, liet Vitens weten aan RTV Oost. In Overijssel en Gelderland verblijven in deze zomervakantie heel veel toeristen, waardoor het aantal watergebruikers sterk is toegenomen. Bovendien hebben Overijssel en Gelderland al te kampen met zeer lage grondwaterstanden en droogte.

Voldoende diep grondwater
Verder naar het zuiden ziet drinkwaterbedrijf Brabant Water nog geen aanleiding om alarm te slaan. Volgens een woordvoerder dreigt er in ieder geval nog geen tekort: “We monitoren de watervraag en onze dagelijkse voorraad continu en kunnen het goed aan in Brabant. We maken in Brabant drinkwater van diep grondwater. Daar is voldoende van. We roepen wel op om slim om te gaan met water juist op deze warme dagen en delen tips. Dat doen we nu, maar ook het hele jaar door. Minder is altijd beter.”

Toch is er volgens Brabant Water ook daar wel kans op een lagere waterdruk, als veel mensen tegelijk de kraan openzetten. Vooral tussen 18.00 en 22.00 uur wordt veel extra water gebruikt voor het sproeien van de tuin, het vullen van zwembadjes en om te douchen. Maar dit is voor Brabant Water geen aanleiding om te zeggen dat mensen daarmee moeten stoppen.

Kwalitatief goed zoet water geen vanzelfsprekendheid
Brancheorganisatie Vewin stelt dat de droge zomers van 2018 en 2019 eens te meer hebben duidelijk gemaakt dat de toekomstige beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief goed zoet water in alle delen van het land geen vanzelfsprekendheid is. Weersomstandigheden en verschillen in drinkwaterbronnen, zoals het gebruik van grondwater en/of oppervlaktewater zorgen ervoor dat de situatie per regio kan verschillen.

Klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem
De Beleidstafel Droogte, waar ook de drinkwatersector aan deelnam, leverde een reeks van aanbevelingen op gericht op een meer klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem. Water als uitgangspunt kiezen bij de ruimtelijke inrichting, water beter vasthouden en zuinig omgaan met water zijn essentiële elementen daarvan, meldt Vewin. En onlangs werd bekend dat Vitens een miljoenenlening heeft afgesloten bij de Europese Investeringsbank voor het toekomstbestendig maken van zijn waterdistributienetwerk en het vergroten van de waterreserves in de komende tien jaar.

Het landelijk neerslagtekort (bron: KNMI).