Drinkwaterbedrijven breiden onderzoeksprogramma uit

Het gaat bijvoorbeeld om de infiltratie van Rijn-, Maas- en IJsselmeerwater, het ecologisch beheer van de duinen, het gebruik van rivier- en oppervlaktewater en bekkens, grootschalige transportleidingen, grootstedelijk gebied en grote centrale zuiveringen.De bedrijven kiezen zelf de onderwerpen en zitten direct aan het stuur en omdat de projecten kortlopend zijn, leveren ze in veel gevallen snel toepasbare resultaten zijn. 

Loet Rosenthal (PWN), Jan Peter van der Hoek (Waternet), Peter Fransman (Evides) en Ad de Waal Malefijt (Dunea) ondertekenen een intentieverklaring om de komende drie jaar samen te werken. (Foto: KWR)
Met vier workshops per jaar is bovendien de terugkoppeling van de onderzoeken in de bedrijven ook goed gewaarborgd. Binnen de onderzoeken is er veel direct contact tussen de onderzoekers van KWR en de medewerkers van de bedrijven, maar ook tussen de medewerkers van de onderlinge bedrijven, waardoor men elkaar ook buiten de projecten om gemakkelijk weet te vinden.