Drinkwaterbedrijf Oasen wil dat rechter uitspraak doet over lozingen Chemours

“Wij vinden dat de vervuiler moet betalen en willen dit bij de rechter afdwingen”, zegt woordvoerder Joost van Luijt van Oasen. Op dit moment wordt er bij het drinkwaterbedrijf gewerkt aan een verzoek dat voor 6 juni bij de rechter zal worden ingediend. De norm van 2035 kilo per jaar zit, volgens Oasen, op de lange termijn net onder de norm voor veilig grondwater. Dat betekent dat er in het productieproces bij Chemours in Dordrecht, een afsplitsing van Dupont, geen enkel foutje mag worden gemaakt. Van Luijt: “En we hebben een probleem als een fabriek in Duitsland dezelfde stof gaat lozen.” Als de norm niet door de rechter wordt bijgesteld, ziet Oasen zich genoodzaakt versneld een zuiveringsinstallatie te bouwen die de stof uit het water filtert. Dat zou tientallen miljoenen euro's kosten.

Regie
Overigens loost het chemiebedrijf het afvalwater niet zelf op de Merwede. Het effluent gaat naar de rioolwaterzuivering van Hollandse Delta, waar het verder wordt gezuiverd en geloosd. Volgens Vewin toont de casus bij Chemours aan dat de bevoegdheden van de provincie, het waterschap en Rijkswaterstaat bij indirecte lozingen onvoldoende op elkaar aansluiten. De vergunningverlener zou beter rekening moeten houden met de drinkwatervoorziening. De risico's voor de drinkwaterproductie vallen nu tussen wal en schip. Volgens Vewin zou Rijkswaterstaat de regie moeten nemen omdat zij de expertise hebben om de effecten van lozingen op oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening te kunnen beoordelen en de bevoegdheid om hier eisen aan te stellen.

Afvalwaterzuivering Chemours
Het bedrijf Chemours neemt, naar aanleiding van de bijgestelde lozingsnorm, maatregelen om de lozingen te beperken. Deze zomer start er een  grootschalige proef met een koolstof bed-filter om te kijken of het de emissie van FRD-902 in het afvalwater terug kan dringen. Met die extra zuiveringsstap denkt het bedrijf te kunnen voldoen aan de lozingsnorm die nu door de provincie Zuid-Holland is gesteld. Resultaten van de proefinstallatie zijn eind van dit jaar beschikbaar. Deze proefresultaten zal Chemours gebruiken in de aanvraag tot herziening van de huidige vergunning die gepland staat voor het eerste kwartaal van 2018.

Waterzuivering
Chemiebedrijf Chemours, een afsplitsing van DuPont, maakt sinds een paar jaar bij de productie van de populaire kunststof teflon gebruik van een polymerisatiehulpstof, ook wel GenX genaamd. Het RIVM concludeert in een rapport dat de uitstoot van de drie stoffen waarvan GenX is gemaakt naar verwachting geen risico oplevert voor de gezondheid van omwonenden. Hierbij gaat het om FRD-903, FRD-902 en E1. Uit onderzoeken blijkt dat FRD-902 sterk oplosbaar is in water. Dit betekent dat de stof moeilijker uit (drink) water te filteren is en mogelijk een risico kan vormen. E1 is juist slecht oplosbaar in water.

Veilig drinkwater
Drinkwaterbedrijf Oasen benadrukt dat de lozing van GenX momenteel geen invloed heeft op de kwaliteit van het drinkwater. Oasen vindt nergens GenX boven de veilige en zeer strenge norm, dus vanuit het perspectief van volksgezondheid is er geen risico met het kraanwater. Oasen wil dat dit ook zo blijft.