Op de locatie Berkheide is ruimte om de diepe voorraad duinwater te vergroten. Door onder meer het aanleggen van extra winputten, kan Dunea daar een deel van de benodigde extra capaciteit realiseren (foto: Dunea).

Drinkwaterbedrijf Dunea stelt dat er, om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar kraanwater en de leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen, meer water en zuiveringscapaciteit nodig is. Op de korte termijn worden extra winputten aangelegd en wordt de Lek weer een volwaardige bron. Voor de lange termijn wordt gezocht naar nieuwe bronnen en zuiveringstechnieken.

‘Nieuwe bronnen zijn nodig omdat ons robuuste systeem, met twee rivierbronnen en lange leidingen naar de duinen, steeds kwetsbaarder wordt’, schrijft Dunea op zijn website. ‘Vervuiling ligt op de loer, droogte zorgt voor weinig rivierwater om drinkwater van te maken en de lange leidingen blijken steeds vaker te moeten worden verlegd om plannen van anderen mogelijk te maken. Ze zijn dan tijdelijk niet beschikbaar. Met een mix van bronnen versterken we de zekerheid van waterlevering, ook voor de nieuwe inwoners van ons leveringsgebied.’

Duinwater…
Voor de korte termijn stelt Dunea dat er op de locatie Berkheide ruimte is om de diepe voorraad duinwater te vergroten. Het duingebied Berkheide is onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. Het deel dat Dunea beheert, is overigens niet toegankelijk voor recreanten. Door het creëren van extra ruimte en het aanleggen van extra winputten, kan het waterbedrijf in Berkheide een deel van de benodigde extra capaciteit realiseren en een langere periode overbruggen indien de aanvoer van voorgezuiverd rivierwater naar de duinen onderbroken is.

…en Lekwater
Daarnaast gaat Dunea de productielocatie Bergambacht zodanig aanpassen dat weer een volwaardig innamepunt aan de Lek ontstaat. Tot 1976 was de rivier de Lek Dunea’s bron om het duinwater in de duinen tussen Katwijk en Monster aan te vullen. Daarna is het waterbedrijf overgegaan op de Afgedamde Maas als bron. De voorbije jaren moesten de Nederlandse drinkwaterbedrijven echter regelmatig stoppen met de inname van Maaswater, vanwege het hoge percentage verontreinigingen, mede veroorzaakt door de droogte in het stroomgebied van de regenrivier. In de Lek stroomt in feite Rijnwater, dus daar speelt het probleem minder. En er is nóg een voordeel van de opwaardering van productielocatie Bergambacht: ‘Indien er gelijktijdig Lek- en Maaswater kan worden ingenomen en behandeld, kunnen we beter inspelen op veranderingen in de waterkwaliteit van de rivier’, stelt Dunea.
Tekst loopt door onder de foto

Sinds 1976 gebruikt Dunea de Afgedamde Maas als innamebron (foto: Dunea).

Lange termijn: nieuwe technieken
Voor de lange termijn zoekt Dunea naar extra bronnen en naar andere, aanvullende zuiveringstechnologie. Een van de kansrijke technieken is het zuiveren van brak grondwater. Dat bevat te veel zout om het onbehandeld in de bestaande drinkwaterzuivering te laten lopen, maar na een ontziltingsbehandeling wordt het geschikt voor de filtratie in de duinen. Het voordeel van brak grondwater in de duinen is volgens Dunea dat het goed beschermd is door natuurwetgeving. Het waterbedrijf stelt dat een ontziltingsinstallatie het beste zo dicht mogelijk bij de kust kan worden ingericht, omdat de zoute reststroom van het zuiveringsproces dan naar zee kan worden afgevoerd. Op dit moment loopt een pilot met deze techniek op Dunea’s productielocatie in Scheveningen.

Nieuwe bron: Valkenburgse Meer
Het Valkenburgse meer, dat wordt gevoed met water uit de Oude Rijn, kan mogelijk een nieuwe bron vormen. De kwaliteit van het water voldoet aan de eisen, stelt Dunea. Een groot voordeel is dat het Valkenburgse Meer op slechts 5 km afstand van infiltratiegebied Berkheide ligt en dat er al een bestaande rivierwatertransportleiding langs loopt. ‘We zouden daardoor alleen maar het water hoeven in te nemen en voor te zuiveren om dit in ons bestaande productieproces op te nemen’, meldt Dunea.

Het Valkenburgse meer, gevoed met water uit de Oude Rijn, kan mogelijk een nieuwe bron vormen (foto: J. de Graaf/CC).