Drijvende glasvezelkabel detecteert foutieve rioolaansluiting

De TU Delft heeft in al 2009 de Distributed Temperature Sensing-techniek (DTS) toegepast voor het opsporen van foutieve aansluitingen. Met de techniek werd via een standaard glasvezelkabel elke 30 seconden en op elke meter de temperatuur gemeten. Deze meettechniek is geschikt om efficiënt foutieve huisaansluitingen op te sporen in regenwaterstelsels. Huishoudelijk afvalwater heeft immers een andere temperatuur dan de temperatuur in een regenwaterriool.

Detectiegrenzen
Royal HaskoningDHV heeft samen met de gemeente Breda onderzoek laten doen naar de precieze detectiegrenzen van deze techniek. Afstudeerders Julian Stolk van Hogeschool Rotterdam en Tijmen van der Sande van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp hebben dit onderzoek in het kader van hun afstuderen uitgevoerd. Daaruit bleek dat in een leeg riool kleine lozingen uit foutaansluitingen eenvoudig kunnen worden gedetecteerd, mits één kabel tegelijk wordt bemeten. Zo kan een individuele wc lozing die één graad warmer of kouder is dan het riool eenvoudig worden gedetecteerd. 
Veelbelovend
Daarnaast kwam aan het licht dat bij een deels of geheel gevuld riool detectie van foutieve aansluitingen aanzienlijk moeilijker wordt. Om ook in deels of geheel gevulde riolen foutaansluitingen te kunnen opsporen is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van high-performance DTS (meet circa 20 keer beter dan regulier DTS instrumentarium) en toepassing van een drijvende glasvezelkabel. Deze combinatie lijkt volgens De Haan veelbelovend. 
De behoefte aan high-performance DTS is ontstaan doordat het warme water wordt gemengd met koud rioolwater wat al in het riool aanwezig is. Hierdoor zijn de temperatuurveranderingen kleiner. De reden om met een drijvende kabel te werken is dat in veel gevallen huisaansluitingen van bovenaf op het riool zijn aangesloten.
Voordeel 
“Het grote voordeel is dat rioolbeheerders de stelsels nu niet meer droog hoeven te zetten om een Distributed Temperature Sensing (DTS) onderzoek uit te voeren”, aldus De Haan van Royal Haskoning DHV. Verder zijn er eigenlijk geen andere betrouwbare methoden beschikbaar die in volledig gevulde systemen foutaansluitingen kunnen opsporen
Dit is vooral voor west Nederland van belang, omdat daar veel regenwaterriolen relatief diep liggen ten opzichte van het oppervlaktewater. Het droogzetten van regenwaterriolen is vaak ook niet zo eenvoudig te organiseren, want als het gaat regenen moeten afsluiters weer worden verwijderd. Een ander voordeel van de alternatieve meetopzet is ook de nauwkeurigere plaatsbepaling dankzij zowel de drijvende kabel als de high-performance DTS.