Drijvend afvalwaterstation in Friese Meren

Op het ponton is een BAAS geplaatst, een Bever Autarkisch Afvalwater Station. Dit bestaat uit een in eigen beheer ontwikkelde afvalwaterzuivering die in een 20’ container is gebouwd om ter plekke het afvalwater te zuiveren. De benodigde energie wordt opgewekt door middel van zonnepanelen en het systeem kan daardoor onafhankelijk van het net functioneren. Het gezuiverde water wordt extra gefilterd om bacteriën (als E-coli) en zwevende stoffen te verwijderen voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd.

“Onze drijvend afvalwaterstation vervangt de vuilwaterboot die De Marrekrite voorheen op het water had varen”, vertelt Roemer Goossensen van Amfitech Friesland. “Op 6 augustus is het station in gebruik genomen en de reacties van gebruikers zijn tot dusver erg enthousiast.” 

De zuivering heeft een verwerkingscapaciteit van 3,5 m3 per dag. De bediening van de afzuiginstallatie is geregeld via een eenvoudige aan- en uitknop. De afzuigtijd is begrenst tot tien minuten. Het afvalwater wordt in een buffertank opgevangen en vanuit daar naar de procestank gepompt. Hier worden door middel van een biologisch proces de afvalstoffen afgebroken. Het gezuiverde water wordt in een effluent tank gepompt en daarna gefilterd en geloosd. Controle op alle processen is geborgd door een telemetriesysteem. Goossensen: “Naast deze controle op afstand voeren we een a twee keer per week een visuele inspectie uit en nemen we watermonsters.”

De unit is voor dit project voorzien van een afzuiginstallatie ten behoeve van de recreatievaart. In andere toepassingen kan er worden gekozen voor rechtstreekse aansluiting op toiletunits en andere tijdelijke voorzieningen. De nafiltratie zorgt voor veilig, gedesinfecteerd water.