Drie waterprojecten in de race voor ‘Nationaal Icoon’

De benoeming van de Nationale Iconen onderstreept de Nederlandse ambities om technologische oplossingen te ontwikkelen voor wereldwijde maatschappelijke opgaven zoals het voedseltekort, de vergrijzing of digitale veiligheid. “Door extra te investeren in innovatie blijft de Nederlandse economie wereldwijd concurrerend”, stelde Minister Kamp van Economische Zaken tijdens de bekendmaking van de finalisten.

De tien finalisten met in het midden minister Henk Kamp van Economische Zaken. Foto: Twitter.

Groasis
De Groasis is een papieren emmer waarmee  bomen in droge gebieden met 90% minder water kunnen groeien. Door de lage kostprijs van de Growboxx biedt dit een oplossing voor lokale bevolking in droge gebieden.  Het product is ontwikkeld door het bedrijf Growboxx uit Steenbergen. Het principe is vergelijkbaar met de Cocoon, de boomcouveuse van de Land Life Company, die eerder dit jaar werd bekroond op de Big Improvement Day van nu.nl.

Blue Energy
Blue Energy staat voor het winnen van energie uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. Redstack uit Sneek heeft een innovatief membraan ontwikkeld waarmee Blue Energy opgewekt kan worden. Door de concentratieverschillen in het water ontstaat een potentiaalverschil, wat wordt omgezet in stroom en aan het elektriciteitsnet geleverd. Dit principe wordt al toegepast op de Afsluitdijk.

Poep=Goud
Poep=Goud bestaat uit eco-technologie met algen voor sanitair afvalwater. Met deze technologie van NIOO-KNAW uit Wageningen worden hieruit waardevolle schaarse grondstoffen zoals fosfaat teruggewonnen en worden tegelijkertijd stoffen als medicijnresten en ziekteverwekkers afgebroken om watervervuiling te voorkomen.

In oktober van dit jaar wordt de uitslag van de finale bekend. In 2014 werd de verkiezing voor het eerst georganiseerd.

Meer informatie over de verkiezing is te vinden via www.nationaleiconen.nl