Drie visliften vergroten leefgebied vissen in De Reusel

Meer dan 70 mensen keken binnen in de Smart Vislift en het online vispassage portal (foto: Twitter).

Vislift plaatste 10 juni drie Smart Visliften in de Reusel. Hierdoor krijgen vissen een groter leefgebied. Het zijn de eerste exemplaren in het gebied van Waterschap De Dommel. Door de met water gevulde wenteltrap naast een stuw kunnen vissen de hoogte overbruggen. Daarnaast zit er meetapparatuur in om te zien of, hoeveel en welke soort vissen de stuw voorbij zwemmen. Ook kan de vislift de kwaliteit van het water meten.

De plaatsing van de visliften is een van de bijzondere maatregelen in het project om De Reusel te verbeteren. Daar is het waterschap in september 2021 mee begonnen. Zo verwijdert aannemer FL B.V. in het zuiden van het projectgebied, bij Moleneind, de stuw. Ook graaft de aannemer een nieuwe meander.

Historisch profiel 

Deze meander zal het historisch profiel zoveel als mogelijk volgen. “Door het verwijderen van de stuw maken we de Reusel weer vispasseerbaar. Het leefgebied van vissen, zoals de kleine modderkruiper, wordt hierdoor groter”, vertelt Suzan van der Horst, de omgevingsmanager van het project in een bericht op de site van het waterschap.

Visliften

Niet overal in het gebied is er voldoende ruimte voor nieuwe meanders. Daar heeft het waterschap een andere oplossing voor gevonden. Drie stuwen krijgen een vislift. “Dit zijn de eerste exemplaren in het gebied van Waterschap De Dommel, bijzonder dus”, aldus Van der Horst. ”