Zoontje Tom van agrariër Nico Neppelenbroek trekt samen met bestuurder Henk Oegema van Waterschap Drents Overijsselse Delta (links) en gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe (midden) de schuif omhoog. (foto: WDO).

Op de boerderij van de familie Neppelenbroek in Zuidwolde is het voortaan mogelijk de grond- en oppervlaktewaterstand zelf te regelen. Donderdag 23 november ging daar het project ‘Boeren met bodem en water’ officieel van start. Agrariërs, provincie en waterschappen werken onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) samen aan peilgestuurde drainage.

Peilgestuurde drainage is al op meerdere locaties in het land met succes door boeren en waterschappen toegepast. Neppelenbroek stelt zijn bedrijf in Drenthe nu beschikbaar als demonstratiebedrijf voor agrariërs en andere geïnteresseerden. Met het omhoog trekken van een schuif stroomde water in een put voor peilgestuurde drainage en startte het project.

Minder vervuiling
Met de peilgestuurde drainage gaat Neppelenbroek zelf over de waterpeilen en kan hij zelf water aan- en afvoeren. Op die manier regelt hij ook de grondwaterstanden onder zijn percelen. De percelen mogen niet te nat, maar zeker ook niet te droog zijn. Doordat de boer zelf het waterniveau kan regelen, hoeft er minder water te worden afgevoerd. Daardoor komen er ook minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht.

Betere gewassen
Daarnaast gaat Neppelenboer experimenteren met andere gewassen. Uiteindelijk moet het project leiden tot betere gewassen voor de agrariër en minder afvoer van water door Waterschap Drents Overijsselse Delta. Door de betere bodem en gewassen die het water beter kunnen vasthouden, zullen de percelen werken als een spons bij regen. Hierdoor blijven voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen op de percelen en stroomt er minder water het land af de sloot in.