Drenthe krijgt 50 kilometer nieuwe waterleiding

De nieuwe leiding koppelt station Annen met station Valtherbos in Emmen en gaat drinkwater leveren aan het voorzieningsgebied van Sellingen. Waterbedrijf Groningen stopt de winning in Sellingen en bouwt de locatie om tot distributiestation. WMD gaat vanaf eind 2015 jaarlijks 2,5 miljoen m3 drinkwater aan Groningen leveren. De samenwerking leidt tot meer flexibiliteit, waardoor verandering in drinkwatervraag beter kan worden opgevangen zonder hoge investeringen. Waterbedrijf Groningen hoeft nu niet te investeren in de productielocatie Sellingen. Dankzij de robuuste koppeling van de drinkwaterinfrastructuur in Noord-Nederland ontstaat een grotere leveringszekerheid.

Luchtbeelden
Inmiddels is de eerste tien kilometer leiding aangelegd. Medewerkers van de Waterleidingmaatschappij Drenthe hebben een drone ingehuurd die beelden van bovenaf heeft gemaakt. De opnames van de drone geven een goed beeld  van de lengte van het tracé. Zorgvuldige voorbereiding
Bij het project zijn veel partijen betrokken. Er zijn contracten gesloten met provincie, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, rijkswaterstaat en particulieren (70 grondeigenaren). In het tracé zitten 51 gestuurde boringen over een lengte van ruim acht kilometer. Een gestuurde boring is een techniek om leidingen aan te leggen in situaties waarbij niet gegraven kan worden, bijvoorbeeld onder grote wegen of kanalen door. Aan het einde van de zomer moet de aanleg van de leiding klaar zijn.