Het waterschap voert water aan vanuit het IJsselmeer en de IJssel. (foto: WDO Delta).

De regen van de afgelopen week heeft voor verlichting gezorgd in de droogtesituatie bij  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het waterschap maakte woensdag 21 augustus bekend dat de grondwaterstanden op de hoge zandgronden echter nog steeds erg laag zijn. De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel blijft voldoende.

Door de neerslag zijn in een groot deel van het werkgebied de grondwaterstanden licht gestegen. Daar zijn de grondwaterstanden inmiddels normaal voor de tijd van het jaar. Op de hoge zandgronden blijven de grondwaterstanden echter nog steeds erg laag voor deze periode. Dit geldt vooral voor de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau. Het grondwater op de hoge gronden is sterk afhankelijk van neerslag, omdat het waterschap daar geen water kan aanvoeren.

Peilbeheer

Volgens het waterschap leidde de op verschillende locaties in het werkgebied tot enige afvoer. Inmiddels is deze afvoer weer afgenomen, waardoor het waterschap weer water het gebied inlaat. Gemiddeld genomen zit WDODelta tussen de 40 en 60 procent van zijn aanvoercapaciteit. Vanwege de invloed van dauw,  kortere dagen, lagere temperaturen en minder verdamping is de situatie goed beheersbaar. Wel blijven de waterpeilen in sloten, weteringen, kanalen en rivieren zoveel mogelijk ingesteld staan op maximaal peil.

Weersverwachting

De komende week wordt droog weer verwacht met rond aankomend weekend temperaturen ruim boven het langjarig gemiddelde (27-28 graden).  Voor de week daarna wordt geleidelijk meer bewolking verwacht met iets hogere neerslagkansen.