Dorenda Gerts gekozen als externe tweede heemraad bij waterschap Hollandse Delta

Op 1 november koos het Algemeen Bestuur van het waterschap Hollande Delta met 20 stemmen voor en één stem blanco Dorenda Gerts tot externe lid van het dagelijks bestuur. Omdat zij geen lid is van het Algemeen Bestuur, moet het waterschap voor haar benoeming nog wel ontheffing aanvragen bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.

Dorenda Gerts is op dit moment nog lid van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Voor haar benoeming tot heemraad bij waterschap Hollandse Delta beëindigt Dorenda Gerts dat lidmaatschap.

Met de verkiezing van de tweede externe heemraad in het dagelijks bestuur is het nieuwe bestuur nu volledig. De volledige bezetting bestaat uit de interne leden Harry Wagemakers en Henk van der Drift, en de externe leden Dorenda Gerts en Joke Geldhof. Deze hybride situatie is vrij uniek bij de waterschappen in Nederland. Het nieuwe bestuur vervangt het oude dagelijkse bestuur, dat in maart jl. na een extern onderzoeksrapport moest aftreden.