Discussieforum Carla Dik-Faber: Verleng Deltafonds in ieder geval tot 2036

“Nu loopt het
Deltafonds maar tot 2028 terwijl het Deltaprogramma en de Deltabeslissingen
vooruit kijken tot 2050. Om te komen tot goede investeringsbeslissingen moet
langjarige programmering in het Deltafonds mogelijk worden. Dat kan nu niet,
omdat het geld formeel nog niet beschikbaar is. De ChristenUnie wil daarom dat
de looptijd van het Deltafonds wordt verlengd, in ieder geval tot 2036. De
Deltacommissaris dringt hier niet voor niets op aan.”

“Door te verlengen tot 2036 komt er 10 miljard euro
beschikbaar en kan er bij investeringen die op korte termijn nodig zijn
voldoende rekening worden gehouden met toekomstige knelpunten. Wij hebben daar
bij de algemene financiële beschouwingen ook voor gepleit.”

Niet wachten
“Ik ben blij dat het concept van de Deltadijk terugkomt in
het Deltaprogramma. Het lijkt mij een gouden kans om door een combinatie met
gebiedsontwikkeling meer geld aan te trekken voor waterveiligheid. Zo ontstaat
een win-win situatie. Het meest concreet zijn de plannen voor een Deltadijk bij
de Grebbedijk bij Wageningen. De realisatie van deze deltadijk start echter pas
op z’n vroegst in 2017, doordat besluitvorming hierover nog moet plaatsvinden;
ik kan niet wachten.”

Onderzoeksbudget
De komende jaren vindt nog veel aanvullend onderzoek plaats.
“Er wordt in het Deltaprogramma 30 miljoen vrij gemaakt voor verdiepende
onderzoeken en voorbereiding op maatregelen. Hiermee is het onderzoeksbudget
echter in één keer op. Dat roept bij mij de vraag op of er in de toekomst niet
meer budget voor onderzoeken nodig is.”

Carla Dik-Faber, Tweede Kamer-lid Christenunie