Dirk Sijmons wint Sir Geoffrey Jellicoe Award

Landschapsarchitect en voormalig Rijksadviseur Dirk Sijmons heeft in Montreal de Sir Geoffrey Jellicoe Award gewonnen. Deze Award wordt jaarlijks toegekend door de International Federation of Landscape Architects (IFLA) en is de belangrijkste prijs voor landschapsarchitectuur.

De jury roemt Sijmons om de bijdrage die hij heeft geleverd aan de landschapsarchitectuur. “De belangrijkste kwaliteit in deze bijdragen is dat zij het beroep, de grenzen, de strategie en de positie ervan herdefiniëren,” aldus de jury, die een aantal opmerkelijke projecten in zijn loopbaan noemt, waaronder zijn rol als Rijksadviseur. Sijmons werd in 2004 door het toenmalig departement van Landbouw (LNV) benoemd tot Rijksadviseur voor het Landschap. Hij was de eerste die deze functie vervulde en heeft zo een belangrijke bijdrage geleverd aan het vormgeven van de taak als adviseur van het Rijk over de ruimtelijke kwaliteit.

Studie en loopbaan
Dirk Sijmons (1949) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en is een van de drie grondleggers van H+N+S Landschapsarchitecten. Hij ontving in 2002 de Rotterdam Maaskantprijs en in 2004 werd hij door de minister van LNV benoemd tot Rijksadviseur voor het Landschap. In 2007 ontving hij de prestigieuze Edgar Donckerprijs voor zijn bijdrage aan de ‘waarachtig Nederlandse cultuur’. Van oktober 2008 tot oktober 2015 was Sijmons aangesteld als hoogleraar Environmental Design aan de TU Delft. Ook was hij curator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2014 ‘Urban by Nature’.