Dirk-Siert Schoonman treedt toe tot UvW-bestuur

Dirk-Siert Schoonman zal bij de Uniev an Waterschappen de portefeuilles watersysteem en energie op zich nemen. Hij maakte al deel uit van de Commissie Watersysteem (CWS).

SChoonman houdt zich sinds 2015 als heemraad bij waterschap Vallei en Veluwe bezig met onder andere het watersysteem voor het landelijk gebied, verdrogingsbestrijding, de Kaderrichtlijn Water en ondergrond. Schoonman is zelfstandig akkerbouwer en agrarisch natuurbeheerder. Daarnaast vervult hij toezichthoudende rollen bij coöperaties en het onderwijs. In het verleden is hij onder andere voorzitter geweest van LTO Gelderland en bestuurslid van LTO Noord.