Dirk Bruins beëdigd als bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta

De CDA'er Bruins is 41 jaar en woont in Dwingeloo. Hij was eerder als bestuurder actief in het waterschap Reest en Wieden, van 2009 tot 2016.