Directeur WML Ria Doedel benoemd tot vice-voorzitter CEEP Water-Taskforce

CEEP is in het sociale driehoeksoverleg (The Social Dialogue) één van de drie gesprekspartners voor de Europese Commissie – naast de vakbonden (ETUC) en werkgevers (BUSINESSEUROPE).

Ria Doedel volgt voormalig directeur van drinkwaterbedrijf Dunea Piet Jonker op, die deze positie vervulde sinds 2014  Ria Doedel (1956) is naast directeur van WML actief in diverse bestuursfuncties, onder andere als president-commissaris van Aqualab Zuid en als bestuurslid bij de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) en RIWA Maas, een internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die Maaswater als grondstof voor drinkwater gebruiken.