Directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers verlaat Rijkswaterstaat

Dronkers werkt sinds 2010 als directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. Voordat hij hier begon vervulde hij functies op het terrein van planuitwerking, verkeer- en vervoer en bestuurlijk-juridische zaken. Van 2002 tot 2006 was hij hoofdingenieur-directeur van de directie Noord-Holland, waarna hij plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit werd bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. In zijn tijd bij Rijkswaterstaat was Dronkers onder andere betrokken bij het aansturen van ingewikkelde projecten zoals het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), de Westerscheldetunnel en de Maasprojecten. Verder heeft hij diverse reorganisaties binnen Rijkswaterstaat met succes begeleid.