De Community of Practice Afvalwaterprognoses is een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over afvalwaterprognoses. Prognoses in de afvalwaterketen is een steeds relevanter onderwerp waar de afgelopen jaren mooie resultaten zijn geboekt. We werken aan het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van data, methoden, werkwijzen en functionaliteit van afvalwaterprognoses.

Op dinsdag 17 mei organiseren we een netwerkdag. Sprekers nemen je mee in bruikbare resultaten en plannen voor de komende periode en in de workshops kun je op enkele onderwerpen de diepte in. Ook krijg je een kijkje in elkaars keuken op het gebied van prognoses. Een veelzijdige dag om niet te missen. De gelegenheid om je kennis en netwerk weer op peil te brengen.

Datum en tijd: 17 mei 2022 10:30 – 17:00 uur (incl. borrel)

Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

Aanmelding: www.stowa.nl/agenda/community-practice-afvalwaterprognoses-0

Programma: https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PROJECTEN/Projecten%202023/Afvalwaterprognoses%202022/Programma%20CoP%20bijeenkomst%2017%20mei%202022.pdf

De CoP is een initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, STOWA, Het Waterschapshuis en enkele andere waterschappen.