Dijkwerkersdag

Dromen, Durven, Doen is het thema van De Dijkwerkersdag 2017

Werken aan waterveiligheid, dat doen we samen!

Daarom nodigen we dit jaar niet alleen mensen uit die in hun dagelijkse werk bezig zijn met waterveiligheid, maar ook mensen die bijzondere interesse hebben in het ‘dijkwerkersvak’ zoals vakpers, ondernemers, studenten, waterdocenten en iedereen die geïnformeerd wil worden over het werk van de dijkwerkers.

Het programma is opgebouwd rondom vier subthema’s:
– innovatie: de laatste (technische) ontwikkelingen rondom het dijkwerkersvak;
– inspiratie: aan de hand van prachtige praktijkcases wordt getoond wat voor goed werk de dijkwerkers doen;
– ideeënpitch: ondernemers, studenten en andere toppers in de waterbranche worden getriggerd om hun idee te presenteren tijdens het event;
– verbinden: instrumenten en informatie die nodig is om de samenwerking tussen stakeholders te verbeteren, te denken valt bijvoorbeeld aan het inzetten van online-communities.