Bij het 'dopen' van de kademuur sneuvelden twee flessen bubbeltjeswijn (foto: Waterschap Limburg).

Het dijkversterkingsproject langs de Maas bij het Limburgse Mook is nagenoeg afgerond. Door te nieuwe keermuur bij het dorp op 3 juli te ‘dopen’ als ware het een schip dat voor het eerst te water werd gelaten, onderstreepten waterschapsbestuurder Jos Teeuwen en wethouder Geertjan Wienhoven op een ludieke wijze de symbolische oplevering van het project.

In opdracht van Waterschap Limburg is de dijkversterking gerealiseerd door een aannemingscombinatie van Vissers Ploegmakers, F.P.H. Ploegmakers en Van de Wetering Cultuurtechniek. Al in 2013 is gestart met gesprekken met omgeving en met een verkenning. Ruim vijf jaar later, na een uitvoering van anderhalf jaar, zijn twee groene keringen van in totaal 855 m, een betonnen keermuur van in totaal 970 m, twee te saneren coupures en één versterkte/verhoogde coupure gerealiseerd. De 1825 meter tellende dijkversterking is nu nagenoeg klaar.

Nieuwe betonnen keermuur met boven de grond metselwerk
In het technisch complexe project is intensief met gemeenten en omgeving gesproken. In de bodem is een betonnen (CSM-)wand aangebracht ter versterking van de dijk. Hierop is een nieuwe betonnen keermuur gebouwd, die boven de grond van fraai metselwerk is voorzien. Zo past het bij de omgeving en biedt het voldoende veiligheid voor de bewoners. Even verderop is ook de groene dijk met klei versterkt.

De feestelijke oplevering, op de achtergrond is de gemetselde keermuur zichtbaar (foto: Waterschap Limburg).

Eén van 34 Limburgse dijkversterkingsprojecten
Waterschap Limburg heeft de handen vol aan dijkversterkingen en -verleggingen langs de Maas. Mook is nu het elfde project dat wordt afgerond, op een totaal van 34 projecten. Er zitten momenteel acht projecten in de realisatiefase, acht in de planuitwerkingsfase en zeven projecten in de verkenningsfase. Bij al die projecten werkt het waterschap nauw samen met Rijk, provincie en gemeenten.

‘Gr

ote impact op de inwoners van Mook’
Dagelijks bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg benadrukte bij de oplevering de gezamenlijke inspanning die iedereen geleverd heeft: “Waterschap Limburg hanteert het motto ‘met de omgeving, voor de omgeving’. De dijkversterking is een omvangrijk project geweest met een grote impact op de inwoners van Mook. We zijn trots op de samenwerking en betrokkenheid van iedereen en zijn trots op het eindresultaat.” De bestuurder realiseert zich dat het uitvoeringswerk voor velen tot grote overlast heeft geleid en bedankte de inwoners voor hun medewerking en geduld. “Het is niet niks om een jaar lang in de achtertuin grote machines te zien draaien. Het is soms lastig om alle wensen op één lijn te krijgen, maar het eindresultaat mag er zijn, het is ons gezamenlijk gelukt. Met de nieuwe keermuur en de groene kering is Mook weer veilig voor toekomst, de opgave waarvoor het waterschap stond.”

‘De omgeving heeft aan kwaliteit en beleving gewonnen’
Ook wethouder Geertjan Wienhoven roemde de samenwerking: “Wat je ziet is dat door de samenwerking van veel partijen er een win-win-situatie is ontstaan. De omgeving heeft aan kwaliteit en beleving gewonnen voor inwoners en bezoekers van dit gebied en er overheerst tevredenheid over het bereikte resultaat. Zo zie je maar weer, samenwerken kost meer moeite, maar brengt je verder!”

Nog enkele laatste werkzaamheden
Deze week start de aannemer met de laatste en afrondende werkzaamheden, zoals de laatste bestratingen en het gereed maken van de tuinen.