Marken
Foto: Rijkswaterstaat

Hof van Marken, een aannemerscombinatie van De Vries & van de Wiel en JLD Contracting, gaat de West- en Zuidkade van de dijk rond Marken buitenwaarts versterken. De combinatie won de aanbesteding die Rijkswaterstaat heeft uitgeschreven voor de uitvoering van de dijkversterking. De werkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar van 2023.

De tijd daarvoor gebruiken de aannemerscombinatie en Rijkswaterstaat om vergunningen aan te vragen, werkzaamheden af te stemmen met de inwoners en ondernemers en het ontwerp te optimaliseren. Als onderdeel hiervan zullen er in 2022 twee proefvakken worden aangelegd, die duidelijk moeten maken of het ontwerp in de praktijk uitpakt zoals bedacht. De werkzaamheden worden ergens tussen 2025 en 2027 afgerond.

Nieuwe dijk tegen de bestaande dijk

De dijk om Marken aan de West- en Zuidkade voldoet niet meer aan de huidige waterveiligheidsnormen. Delen van de dijk hebben stabiliteitsproblemen. Daarnaast is de dijk te laag en is de steenbekleding op veel plekken niet stevig genoeg. Daarom wordt buitendijks, tegen de bestaande dijk, een nieuwe (hogere) dijk aangelegd. Daarna wordt de bestaande dijk weggehaald, waarbij zoveel mogelijk materialen uit de bestaande dijk worden hergebruikt in de nieuwe dijk.

‘Een uitdagend project’

Rijkswaterstaat noemt de dijkversterking ‘een uitdagend project’, gezien de strenge criteria op gebied van waterveiligheid, kwaliteit en draagvlak in de omgeving. Daarnaast dient de nieuwe dijk te passen bij het cultuurhistorisch karakter, het landschap en de natuur op en rond Marken. Gelijktijdig met de dijkversterking worden er recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals een nieuw strand op de Noordkade en een ligweide bij de Bukdijk. Marken zou na de realisatie van de dijkversterking de komende vijftig jaar beschermd moeten zijn tegen overstromingen.

Beste prijs-kwaliteitsverhouding

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV-criteria). De plannen van de inschrijvende bedrijven zijn onder andere beoordeeld op de criteria ‘hinderbeperking’, ‘waterveiligheid’, ‘communicatie en samenwerking’ en ‘zettingsbeheersing’. Bij de start van de aanbesteding, in oktober 2020, heeft Rijkswaterstaat via een online marktplein de opdracht uitgezet voor uitvoering van het project. Daarop hebben vijf aannemers zich aangemeld. Tot eind mei 2021 heeft Rijkswaterstaat verschillende gespreksrondes (dialoogsessies) georganiseerd, waarin geïnteresseerde aannemers vragen konden stellen. In totaal zijn er circa 250 vragen gesteld. Eind juni 2021 deden vier partijen een aanbieding voor deze opdracht. Op 30 augustus werd het werk voorlopig gegund aan Hof van Marken. Na het verlopen van de bezwaartermijn is de gunning nu definitief.

Omgeving betrokken bij het ontwerpproces

Tijdens de planvormingsfase van het project zijn bewoners betrokken bij het ontwerpproces. In 2016 is in overleg met bewoners gekozen voor een buitenwaartse dijksterking. In 2018 startte de voorbereiding van de realisatiefase en in 2019 was er mogelijkheid tot inspraak op besluiten en vergunningen.

Lees meer nieuws uit de watersector