Dijkgraaf wil Nederlands-Duits waterschap in grensregio’s

“Ik hoop zo op een betere af­stemming tussen de waterveilig­heidsmaatregelen van beide lan­den. Laat 1 grensoverschrij­dend waterschap zich concentre­ren op het waterbeheer, waterzui­vering en de dijkversterkingen in een grensstreek.”
Als voorbeeld van een grensregio waar volgens Pieper een interna­tionaal waterschap kan worden opgericht, noemt hij de regio van de in zijn werkgebied gelegen grensoverschrijdende dijkring 48. Deze dijkring wordt omsloten door de Rijn in Duitsland, het Pannerdensch Kanaal, de IJssel en de Oude IJssel.
Noodzakelijk
Een intensievere samenwerking tussen Nederland en Duitsland is volgens Pieper noodzakelijk om­dat het waterveiligheidsbeleid van beide landen te veel naar bin­nen is gericht. “Als ik naar het nieuwe Deltaprogramma kijk, valt me op dat Nederland in de EU op een eiland ligt. Ons water­veiligheidsbeleid houdt op bij de grens. Dat is merkwaardig.”
Lastige opgave
Een gezamenlijk Duits-Nederlands waterveiligheidsbeleid voor de dijkringen 42 en 48 gaat een lastige opgave worden voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat bleek duidelijk op de 6e Hoogwaterconferentie die op 30 oktober plaatsvond in de Duitse stad Rees aan de Rijn.
Dijkringen 42 en 48 liggen aan weerszijde van de Rijn bij de grensovergang, deels in Nederland en Duitsland. Beide landen hanteren echter andere uitgangspunten als het gaat om de waterveiligheid langs de Rijn. Zo heeft de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen andere normen, zijn de dijken anders gebouwd en heeft de deelstaat veel minder geld beschikbaar. 
Onderzoek
Op de conferentie kondigde de Duits-Nederlandse hoogwaterwerkgroep een nieuw onderzoek aan naar een toekomstige waterveiligheidsnormering voor beide polders, gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van risicoanalyse en de te verwachte afvoerdebieten als gevolg van de klimaatverandering.
De Duitse voorzitter van de werkgroep, Erik Buschhütter van het milieuministerie van Noordrijn-Westfalen liet weten bijzonder geïnteresseerd te zijn in een nieuwe studie. Wat hem betreft is de nieuwe Nederlandse risiconormering uit het Deltaprogramma het uitgangspunt. “Dat brengt aan de orde of het Deltaprogramma ook moet gelden voor de Duitse inwoners van beide dijkringen”, aldus Buschhütter.