Dijkgraaf Van Haersma Buma: nota Dijksma “zo snel mogelijk vergeten”

In de nota zet Dijksma in op dynamisch kustbeheer, dat leidt tot een natuurlijk  waddenlandschap met kansen voor natuurontwikkeling, maar ook een verbeterde veiligheid. Door de vrijere toetreding van zeewater zou in de Zuidwestelijke delta onder meer verzilting van de Biesbosch optreden. Op Twitter volgden al snel negatieve reacties uit de waterwereld, onder andere van de dijkgraaf Van Haersma Buma, die “onaangenaam verrast” is door de pennenvrucht van de staatssecretaris. “Voor de zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta is de Biesbosch als zoetwaterbassin van groot belang. We hebben afgesproken dat er twee zoetwatervoorzieningen zijn in Nederland, het IJsselmeer en de Biesbosch. Zeker bij het verzilten van het Volkerak/Zoommeer zullen we deze laatste in dit gebied hard nodig hebben. Daar zijn ook natuurbeschermers het mee eens. De nota getuigt niet van eenheid van beleid, van afstemming binnen de rijksoverheid. Dit zet alles weer op zijn kop. Wij richten ons op de Deltabeslissingen en willen deze nota zo snel mogelijk weer vergeten”, aldus Van Haersma Buma.


Niet natuurlijk
“Meer is niet altijd beter”, zegt emeritus hoogleraar Waterbouw, Huib de Vriend.“Extra ruimte voor de rivier is niet automatisch veiliger. Het helpt om de hoogste waterstanden te verlagen, maar dat is momenteel niet het grootste probleem met onze rivierdijken. We kijken tegenwoordig naar veel meer aspecten dan alleen overlopen en dan blijkt de sterkte van dijken op dit moment een groter probleem. Dat los je niet op met meer “ruimte voor de rivier”. Voor de natuur heeft extra ruimte voordelen, maar het is de vraag of het argument van veiligheid hierbij wel opgaat. De nota is overigens genuanceerder dan de informatie op de website.”
“Wat betreft de kust is een beeld met eilanden en platen allerminst natuurlijk. De natuurlijke situatie is een duinenkust, met hier en daar een onderbreking. Wijk je daarvan af, dan ga je tegen de natuur in en moet je heel hard blijven werken om dat in stand te houden. Bovendien zou zo’n gebied binnen de kortste keren verslibben, zoals de Wadden.” 

Streefbeeld
“Het Deltaprogramma biedt in meerdere gebieden mogelijkheden om de natuurambitie ‘mee te koppelen’ met de veiligheidseisen, geeft deltacommissaris Kuijken aan in een schriftelijke reactie. “De nota van Dijksma is een streefbeeld, terwijl de deltabeslissingen vastgesteld beleid zijn.” Op twitter reageerde Kuijken meer uitgesproken, en steunt  Van Haersma Buma. “Veiligheid en goed water blijft primair. ZO IS ‘T.”
Hans Middendorp, zelfstandig omgevingsmanager Strategie, Water en Ruimte: reageerde op zijn LinkedIn-pagina : “Staatssecretaris Dijksma is met haar ambitie 2050 voor de Grote Wateren gekomen. Trouw kopte: ‘Dijk is niet langer heilig’, maar dat lijkt wel erg kort door de bocht. Ook Natuurmonumenten gaf een lovende reactie.
Toch is waterveiligheid niet iets dat we aan de natuur willen overlaten? Ik neem aan dat Natuurmonumenten het daar ook mee eens is. Want een nieuwe watersnood is wel een erg rigoureuze maatregel om deltanatuur te herstellen. Als bijvoorbeeld in 1995 de dijk bij Ochten wel was doorgebroken, dan was de hele Betuwe in een moeras veranderd.”

Niet overdrijven
“Meer ruimte voor natuurlijke processen klinkt mooi, maar er is ook veel kritiek op de eeuwigdurende zandsuppleties op de Nederlandse kust. En Ruimte voor de Rivier is een prachtig project, maar niet bepaald gratis en wel ingrijpend. Niet bouwen in de uiterwaarden kost niks.”
“Ook de kansen voor natuurontwikkeling in het Haringvliet moeten niet worden overdreven. Er komt geen eb en vloed op Tiengemeten, en het brakke water mag niet voorbij de zoetwaterinlaat bij Bernisse komen. Het is dus een ‘second best’ plan. Er komt veel meer ruimte voor deltanatuur als de Nieuwe Waterweg wordt afgesloten met een zeesluis, en al het rivierwater via Haringvliet en Oosterschelde naar buiten moet. Dan veranderen de Oosterschelde en het Volkerak in een natuurlijke vismigratierivier in het groot.”